A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Worthless-7 (Bezcenné-7) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: Point of Grace Gift Tin-1 (Bod milosti darčeky a cínu-1)

I woke up today with a revelation
Slová význam: Prebudil som sa dnes s zjavenia
An introduction to the truth
Slová význam: Úvod k pravde
I knew the world was round
Slová význam: Vedel som, že svet je guľatá
What goes up comes down
Slová význam: Čo sa deje, príde
And maybe I
Slová význam: A možno som
Finally got it figured out
Slová význam: Konečne dostal to vymyslel
Chorus
Slová význam: Zbor
A moment is worthless
Slová význam: Za chvíľu je bezcenný
No meaning, purpose
Slová význam: Žiadny význam, účel
Every breath is just wasted
Slová význam: Každý dych, je len zbytočný
If you are not the center of my world
Slová význam: Ak nie ste stredom môjho sveta
I'm just drifting, barely existing
Slová význam: Ja som len driftovanie, sotva existujúcich
Every minute without you
Slová význam: Každú minútu bez teba
Is worthless
Slová význam: Je bezcenný
You know the state of my condition
Slová význam: Viete, že stav môjho stavu
And yet you hold me anyway
Slová význam: A doteraz ste Držte mi Mimochodom
So I won't take a step unless it's your direction
Slová význam: Takže nebude mať krok, ak je to váš smer
Where was I
Slová význam: Kde som bol
Before I finally realized
Slová význam: Predtým, než som si konečne uvedomila
Chorus
Slová význam: Zbor
There's a void in my heart
Slová význam: Je neplatné v mojom srdci
Where it's empty and dark
Slová význam: Kde je prázdny a tmavé
Without You and Your love
Slová význam: Bez toho, aby vás a vašu lásku
Lord, I'm broken apart
Slová význam: Pane, já jsem rozdelená
I surrender my life
Slová význam: Vzdať sa svojho života
To be right where You are
Slová význam: Byť v poriadku, kde ste.
Worthless-7 (Bezcenné-7) Texty

Ďalšie albumy od Bod Grace