A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Worst Enemy (Najhorším nepriateľom) Texty

Umelci: Raekwon (Raekwon)

Albumu: Fly International Luxurious Art-1 (Pozrite medzinárodné luxusné Art-1)

I'm all wrapped up in shackles
Slová význam: Ja som všetko zabalené v putách
I'm trying to break free
Slová význam: Som sa snaží vymaniť
I'm my own worst enemy, me
Slová význam: Ja som svoju vlastnú najhorší nepriateľ, ma
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Slová význam: Oni nikdy dajte mi tým, keď som vždy tryna beat
Beat my worst enemy, me
Slová význam: Poraziť môj najhorší nepriateľ, ma

Ayo, a better platform for all to listen to me
Slová význam: Ayo, lepšie platformu pre všetkých, aby ma vypočuli
We out in DC deep, ain't got no sleep
Slová význam: Sme v DC hlboké, nemáš žiadny spánok
The ride bumpy, who jetted out the country to buy D
Slová význam: Jazda hrboľaté, ktorí lietali krajine kúpiť D
Came back, large par, ain't nothin' sweet
Slová význam: Prišla späť, veľké par, nie je nič sladké "
My dome is yellin', "Go home!" but I ain't through
Slová význam: Mojom dome je yellin', "Choď domov!", ale nie cez
So many years in my career, it's a long route
Slová význam: Toľko rokov v mojej kariére, to je dlhá cesta
Thinkin' when Cap skinned his face on the plaster
Slová význam: myslenie "Kedy SPP stiahol svoju tvár na omietky
We was dusted back then, I smoked the last of it
Slová význam: Sme bol zmietol späť, som fajčil posledný to
And jumped into the Acura, sleepin' in Sibble's, what it do?
Slová význam: A skočil do Acura, spal "v Sibble to, čo to?
Stew, beef, chicken, where my boo?
Slová význam: Stew, hovädzie, kuracie, kde môj boo?
Had a quarrel with a hood rockstar, I broke his arm off
Slová význam: Mal hádku s kapucňou rockstar, Zlomila som si ruku
'Cause he was pointin' his fingers at Ivanne's daughter
Slová význam: Pretože on bol pointin' prsty na Ivanne je dcéra
What's next? Dreads want a piece of my spot
Slová význam: Čo bude ďalej? Dredy chcete kus mojej miesto
This my crib, I pay here to live, fuck you, pop
Slová význam: Tento môj betlém, platím tu žiť, Seru na vás, pop

I'm all wrapped up in shackles
Slová význam: Ja som všetko zabalené v putách
I'm trying to break free
Slová význam: Som sa snaží vymaniť
I'm my own worst enemy, me
Slová význam: Ja som svoju vlastnú najhorší nepriateľ, ma
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Slová význam: Oni nikdy dajte mi tým, keď som vždy tryna beat
Beat my worst enemy, me
Slová význam: Poraziť môj najhorší nepriateľ, ma

Ridin' with the gun cocked, sweatin', musty tee on
Slová význam: Ridin "s zbraň natiahne, sweatin', plesnivé odpalisku
Black Timb b's, 10 degrees, GG bum
Slová význam: Čierna stránka s Timb, 10 stupňov, GG bum
Couple Ks, some had charms
Slová význam: Pár Ks, niektorí mali prívesky
I'm strictly Eagles, few suede's on
Slová význam: Ja som striktne Eagles, niekoľko semiš na
Next Friday I'm Faizon
Slová význam: Budúci piatok som Faizon
I gotta kill this nigga's head
Slová význam: Musíš zabiť tento nigga hlavy
He probably do mine, when nobody's there
Slová význam: Ten asi baňa, keď nikto nie je
'Cause the only way to score, leave no witness
Slová význam: Pretože jediný spôsob, ako skóre, nechať žiadny svedok
A thug on my shit list, pay him with slugs back
Slová význam: Kriminálnik na mojom zozname hovno, vráti ho s slimáky
The slickness and remember that I built two graves
Slová význam: Líbivosti a Pamätajte si, že som postavil dva hroby
I wasn't stupid, I was ruthless
Slová význam: Nebol som hlúpa, bol som bezohľadný
Check the bazooka crew, they bookoos
Slová význam: Skontrolujte bazukou posádky, ktoré bookoos
Broke the glass slammin' my rings down
Slová význam: Rozbil sklo Slammin "moje prstene dolu
That's doofus, don't mess up, you got the longest clip, use it
Slová význam: To doofus, Nehrajte, máš najdlhšia klip, používať
Yo you see 'em in the lobby, they right there
Slová význam: Yo vidíte 'em v hale, že práve tam
Head shots only, kill him, he right there
Slová význam: Vedúci zábery len zabiť ho, on tu

I'm all wrapped up in shackles
Slová význam: Ja som všetko zabalené v putách
I'm trying to break free
Slová význam: Som sa snaží vymaniť
I'm my own worst enemy, me
Slová význam: Ja som svoju vlastnú najhorší nepriateľ, ma
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Slová význam: Oni nikdy dajte mi tým, keď som vždy tryna beat
Beat my worst enemy, me
Slová význam: Poraziť môj najhorší nepriateľ, ma
Worst Enemy (Najhorším nepriateľom) Texty Worst Enemy (Najhorším nepriateľom) Texty-2