A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wall to Wall (Steny k stene) Texty

Umelci: Raekwon (Raekwon)

Albumu: Fly International Luxurious Art-1 (Pozrite medzinárodné luxusné Art-1)

My nigga Raekwon talkin', uh-huh
Slová význam: Môj nigga Raekwon Talkin ", uh-huh
Everythin' you want you don't need
Slová význam: Everythin' chcete, nemusíte
And don't believe everythin' you read
Slová význam: A neverím, že everythin' si prečítať
And only have what you see
Slová význam: A len to, čo vidíte

I said I won't, I don't need it, yeah
Slová význam: Povedal som nebudem, Nechcem need to, áno
Don't believe everythin' you read, yeah
Slová význam: Neverím, že everythin' čítate Áno
Only have what you see, yeah
Slová význam: Mať len to, čo vidíte, áno
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Slová význam: Muž, tohle je, čo to je, áno, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Slová význam: Je to "Ahoj", ach, pane
When you're tryin' to bail out, who to call?
Slová význam: Keď sa snažím "vylievať, komu zavolať?
Your bitch turned down, this shit is love
Slová význam: Vaša fenka odmietal, tohle je láska
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Slová význam: Mňa a mojej niggas cítiť lásku, my sme Goin "chodiť
We're goin' to walk, wall to wall
Slová význam: Sme jede "chodiť, steny k stene
My money's stacked up, wall to wall
Slová význam: Moje peniaze naskladané, steny k stene
My shows' packed up, wall to wall
Slová význam: Moje relácie zbalil, steny k stene
Her ass stepped up, wall to wall
Slová význam: Zadok, zintenzívniť, aby stena
Got my money up, we, we're goin' to walk
Slová význam: Dostal svoje peniaze hore, sme, my sme Goin "chodiť

Clear view, dark tints
Slová význam: Jasný pohľad, tmavé odtiene
Hustle by the park bench
Slová význam: Hustle lavičke v parku
White top, blue tops
Slová význam: Biely top, topy modrá
Niggas I don't call friends
Slová význam: Blázni som nehovorte priateľom
('Til they called it love)
Slová význam: ('Til hovorili, že láska)
Called my niggas, grabbed their hammers
Slová význam: Volal môj blázni, chytil ich kladivá
('Bout to go to war)
Slová význam: ("Bout ísť do vojny)
Prices on your head, I'm a spend it
Slová význam: Ceny na hlavu, ja som stráviť ju
Everythin' in that showroom, nigga, I was in it
Slová význam: Everythin' v tomto vzorkovni, nigga, bol som v nej
On my son, I was in it, I was in it
Slová význam: Na môjho syna, bol som v ňom, som v nej
Dirty money, ten chains, I be shinin', I ain't meant it
Slová význam: Špinavé peniaze, desať reťazcov, sa shinin ", nie je to myslel vážne
I'm shinin' every minute
Slová význam: Ja som shinin "každú minútu
Soft to the hard rock, Hard Rock Casino
Slová význam: Soft na hard rock, Hard Rock Casino
Me and shorty watchin' Nino in the hardtop
Slová význam: Mi a prcka sledoval "Nino v hardtop
I done counted ten mills whenever I drop
Slová význam: Urobil, že počítajú desať mlyny, kedykoľvek som kvapka
Me and Chinx poppin' bottles out on ?
Slová význam: Mi a Chinx Poppin "fľaše von na?

I don't need it, yeah
Slová význam: Nechcem need to, áno
Don't believe everythin' you read, yeah
Slová význam: Neverím, že everythin' čítate Áno
Only have what you see, yeah
Slová význam: Mať len to, čo vidíte, áno
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Slová význam: Muž, tohle je, čo to je, áno, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Slová význam: Je to "Ahoj", ach, pane
When you're tryin' to bail out, who to call?
Slová význam: Keď sa snažím "vylievať, komu zavolať?
Your bitch turned down, this shit is love
Slová význam: Vaša fenka odmietal, tohle je láska
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Slová význam: Mňa a mojej niggas cítiť lásku, my sme Goin "chodiť
We're goin' to walk, wall to wall
Slová význam: Sme jede "chodiť, steny k stene
My money's stacked up, wall to wall
Slová význam: Moje peniaze naskladané, steny k stene
My shows' packed up, wall to wall
Slová význam: Moje relácie zbalil, steny k stene
Her ass stepped up, wall to wall
Slová význam: Zadok, zintenzívniť, aby stena
Got my money up, we, we're goin' to walk
Slová význam: Dostal svoje peniaze hore, sme, my sme Goin "chodiť

Frozen fish scale, you better go to Ishmael
Slová význam: Mrazené ryby meradle, ste lepšie ísť na Ismael
Tiger-skin hammers sittin' by the Benz grill
Slová význam: Tiger kože kladivá sedel "Benz gril
Not's a hundreds, it's lunch, kid, play fair
Slová význam: Nie je na stovky, je to obed, chlapec, play fair
Stay here, feed your brother, be's a one, shit
Slová význam: Pobyt tu, kŕmenie svojho brata, je jedno, hovno
Enough money to slum kids, kings will pillows
Slová význam: Dostatok peňazí na chudobnej deti, králi sa vankúše
Leave your body, yo, under the dumpsters
Slová význam: Opustiť svoje telo, yo, pod kontajnery
Take money suitcases, bracelets and cake mix
Slová význam: Take peniaze kufre, náramky a koláč mix
Come out the hole, this is weight flakes
Slová význam: Príďte sa diery, to je hmotnosť vločky
So much bread, we build lead houses
Slová význam: Toľko chleba, staviame domy olova
Run in the shed, seen dead thousands
Slová význam: Zabehnuté Bouda, videl mŕtvych tisíc
Faces, we call 'em big noses
Slová význam: Tváre, hovoríme 'em veľký nos
Flashin' in the farmer shit, grubbed up niggas is wasted
Slová význam: Flashin' poľnohospodár hovno, vyklčované niggas je zbytočná

I don't need it, yeah
Slová význam: Nechcem need to, áno
Don't believe everythin' you read, yeah
Slová význam: Neverím, že everythin' čítate Áno
Only have what you see, yeah
Slová význam: Mať len to, čo vidíte, áno
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Slová význam: Muž, tohle je, čo to je, áno, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Slová význam: Je to "Ahoj", ach, pane
When you're tryin' to bail out, who to call?
Slová význam: Keď sa snažím "vylievať, komu zavolať?
Your bitch turned down, this shit is love
Slová význam: Vaša fenka odmietal, tohle je láska
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Slová význam: Mňa a mojej niggas cítiť lásku, my sme Goin "chodiť
We're goin' to walk, goin' to walk
Slová význam: My sme Goin "chodiť, Goin" chodiť
My money's stacked up, wall to wall
Slová význam: Moje peniaze naskladané, steny k stene
My shows' packed up, wall to wall
Slová význam: Moje relácie zbalil, steny k stene
Her ass stepped up, wall to wall
Slová význam: Zadok, zintenzívniť, aby stena
Got my money up
Slová význam: Dostal som peniaze

Yo, whip my feet up
Slová význam: Yo, vybičovat nohy
Gettin' manicures in a zap and spectacular visuals
Slová význam: Gettin "manikúry zap a veľkolepé vizuálne
Niggas be camera phonin' up my movement
Slová význam: Blázni sa kamera phonin' sa môj pohyb
Everythin' we do to sit and take precedents
Slová význam: Everythin' robíme sedieť a brať precedensy
While we go stackin' procedurals
Slová význam: Keď sme ísť stackin' procedurals
Niggas starvin' to know just how we do it
Slová význam: Blázni, starvin' vedieť, rovnako ako to robíme
Absolutely be stayin' the money every night (Dracula)
Slová význam: Absolútne sa Stayin "peniaze každý večer (Dracula)
Niggas, stay up in it like Jamaicans and stay in the maximum
Slová význam: Blázni, pobyt v nej ako Jamaicans a pobyt v maximálnej
Difficult to predict, I'm calculated like algebra
Slová význam: Ťažko predvídať, já som vypočítať ako algebry
'Cause the money traced back to them diamond mines out in Africa
Slová význam: 'Cause peniaze vysledovať ich Diamantových baní v Afrike
We in the future with it though, closin' my eyes for pictures
Slová význam: V budúcnosti sme s ním však closin' očí pre obrázky
Phone'd have me speak with holograms when I'm buildin' with bitches
Slová význam: Telefón by som hovoriť s hologramy, keď som si buildin' s suky
And then I bang 'em like body slammin', one-handin' 'em ishes
Slová význam: A potom som prásk 'em ako telo Slammin "jeden-handin' 'em ishes
Like I was sellin' warheads and I'm baggage handlin' missiles
Slová význam: Ako som bol Sellin "hlavíc a som Úschovňa handlin' strely
Fuck it, decided to blow and Em just bein' silly
Slová význam: Kurva to, rozhodol sa vyhodiť a jednoducho bein Em "hlúpe
With a bob and a step and a charisma like I sit on a billi
Slová význam: Bôb, krok a charizmu, ako som sedieť na Billy
And for the five percent with the signs and 'em ones that really get me
Slová význam: A päť percent príznaky a 'em, tie ktoré naozaj ma
I got a lot to do with civilizin' account and I'm busy
Slová význam: Mám veľa čo do činenia s civilizin' účet a ja som zaneprázdnený

I don't need it, yeah
Slová význam: Nechcem need to, áno
Don't believe everythin' you read, yeah
Slová význam: Neverím, že everythin' čítate Áno
Only have what you see, yeah
Slová význam: Mať len to, čo vidíte, áno
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Slová význam: Muž, tohle je, čo to je, áno, ooh

It's "Hello", oh, Lord
Slová význam: Je to "Ahoj", ach, pane
When you're tryin' to bail out, who to call?
Slová význam: Keď sa snažím "vylievať, komu zavolať?
Your bitch turned down, this shit is love
Slová význam: Vaša fenka odmietal, tohle je láska
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Slová význam: Mňa a mojej niggas cítiť lásku, my sme Goin "chodiť
We're goin' to walk, wall to wall
Slová význam: Sme jede "chodiť, steny k stene
My money's stacked up, wall to wall
Slová význam: Moje peniaze naskladané, steny k stene
My shows' packed up, wall to wall
Slová význam: Moje relácie zbalil, steny k stene
Her ass stepped up, wall to wall
Slová význam: Zadok, zintenzívniť, aby stena
Got my money up, we, we're goin' to walk
Slová význam: Dostal svoje peniaze hore, sme, my sme Goin "chodiť

Salute, salute
Slová význam: Pozdrav, pozdrav
Yeah
Slová význam: áno

Montana, what up, baby?
Slová význam: Montana, čo sa dieťa?
Word up, you know what it is, my nigga
Slová význam: Slovo hore, viete, čo to je, môj nigga
Louis Rich right here, baby
Slová význam: Louis bohaté práve tu baby
Yeah, get it
Slová význam: Áno, si to
You know what this is, nigga
Slová význam: Viete, čo to je, nigga
Wall to Wall (Steny k stene) Texty Wall to Wall (Steny k stene) Texty-2 Wall to Wall (Steny k stene) Texty-3 Wall to Wall (Steny k stene) Texty-4
Táto stránka je navrhnutá tak, aby poskytovala texty piesní Steny k stene, ktoré sa zhromažďujú v albume Pozrite medzinárodné luxusné Art-1 vytvorenom speváčkou Raekwon. Môžete si prečítať nasledujúcu textovú verziu Steny k stene. Ak máte záujem o ďalšie skladby v tom istom albume, kliknite prosím Steny k stene. Ak chcete nájsť komplexný zoznam albumov od rovnakého speváka, stačí kliknúť na Raekwon. Ak máte radi také texty piesní, môžete pridať túto stránku do svojho obľúbeného. Pre väčšie pohodlie si môžete stiahnuť aj verziu obrázka Steny k stene, ktorá sa má vytlačiť, alebo ju môžete zdieľať so svojimi priateľmi prostredníctvom e-mailu, Twitteru, Instagram, Pinterestu, Googlu, Reddit, VK atď. Na konci tejto stránky uvidíte texty piesní Steny k stene v ďalších 42 jazykoch vrátane arabčiny, českého, Dánskeho, nemeckého, gréckeho, fínskeho, francúzskeho, hebrejského, maďarského, talianskeho, japončiny, kórejčiny, holandského, nórskeho, poľského, portugalského, rumunského, ruského, thajského, atď. Na jednej strane napíšte nám, ak potrebujete texty piesní vo verzii PDF alebo chcete stiahnuť MP3 z Steny k stene zadarmo. Na druhej strane, ak viete o iných piesňach, ktoré nie sú zahrnuté v tomto albume, neváhajte nás kontaktovať. Budeme ju zahrnúť počas ďalšej aktualizácie našej databázy.