A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

This Is Your Land-2 (Je to vaša krajina-2) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: Point of Grace Gift Tin-1 (Bod milosti darčeky a cínu-1)

Phil Baggaley, Ian Blythe, Dave Clifton, Adrian Plass
Slová význam: Phil Baggaley, Ian Blythe, Dave Clifton, Adrian nájdete

Didn't anyone ever tell you
Slová význam: Nemal niekto niekedy povedať
Didn't anyone ever say
Slová význam: Nemal niekto niekedy povedal
Did you capture a vision of glory
Slová význam: Urobil ste zachytiť víziou slávy
As she held out her hand today
Slová význam: Ako Natiahla ruku dnes
It's reaching to the broken heart
Slová význam: Je dosiahnutie zlomené srdce
Right down to where you stand
Slová význam: Vpravo dole, kde sa práve nachádzate

Didn't anyone ever tell you
Slová význam: Nemal niekto niekedy povedať
This is your land
Slová význam: Toto je vaša krajina
Didn't anyone ever tell you
Slová význam: Nemal niekto niekedy povedať
It doesn't matter the last will be first
Slová význam: Nezáleží na tom, posledný je na prvom mieste
For the sad and the meek and the righteous
Slová význam: Smutný a mierni a spravodliví
And all those who will hunger and thirst
Slová význam: A všetkých tých, ktorí sa hlad a smäd
So let the poor in spirit know
Slová význam: Tak nech chudobní duchom vedieť
These dreams are not of sand
Slová význam: Tieto sny nie sú z piesku
Didn't anyone ever tell you
Slová význam: Nemal niekto niekedy povedať
This is your land
Slová význam: Toto je vaša krajina

You'll be given the robes of princes
Slová význam: Budete mať rúcha princes
You'll be flying on golden wings
Slová význam: Budete lietania na zlaté krídla
You will live in pavilions of splendor
Slová význam: Budete žiť v pavilónoch nádhera
Be surrounded by beautiful things
Slová význam: Byť obklopený krásnymi vecami
So hold on to these promises
Slová význam: Takže držať sa týchto sľubov
And keep them in your hand
Slová význam: A udržať ich v ruke

Didn't anyone ever tell you
Slová význam: Nemal niekto niekedy povedať
This is your land
Slová význam: Toto je vaša krajina
This Is Your Land-2 (Je to vaša krajina-2) Texty

Ďalšie albumy od Bod Grace