A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

This Is the Night-4 (Je to noc-4) Texty

Umelci: Clay Aiken (Clay Aiken)

Albumu: Super Hits-69 (Super hity-69)

When the world was in upside down
Slová význam: Keď svet bol v hore nohami
I could take all the time I had
Slová význam: By som mohol vziať celú dobu som mal
But I'm not gonna wait
Slová význam: Ale nebudem čakať
When a moment can vanish so fast
Slová význam: Keď chvíľu môže zmiznúť tak rýchlo
Cause every kiss is a kiss you can never get back
Slová význam: Každý bozk je bozk môžete nikdy dostať späť

Lift me up in your arms
Slová význam: Zdvihnite ma vo svojom náručí
If you told me that's where heaven is
Slová význam: Ak ste mi povedal, že je, keď je obloha
(Well, you'd be right)
Slová význam: (No, by ste mať pravdu)
I've been waiting forever for this
Slová význam: Som čakal navždy pre to
This is the night
Slová význam: Je to v noci

When the answer to all my dreams
Slová význam: Ak je odpoveď na všetky moje sny
Is as close as a touch away
Slová význam: Je tak blízko, ako na jeden dotyk
Why am I here holding back what I'm trying to say
Slová význam: Prečo som ja tu držia späť to, čo sa snažím povedať

Lift me up in your arms
Slová význam: Zdvihnite ma vo svojom náručí
If you told me that is where heaven is
Slová význam: Ak ste mi povedal, že je, keď je obloha
(Well, you'd be right)
Slová význam: (No, by ste mať pravdu)
Hold me close to your heart
Slová význam: Drž ma blízko vášho srdca
I will go with you to the end of the Earth
Slová význam: Pôjdem s tebou na konci Zeme
(And we'll fly)
Slová význam: (A sme budete lietať)
I've been waiting forever for this
Slová význam: Som čakal navždy pre to
This is the night
Slová význam: Je to v noci

This is the night where we capture forever
Slová význam: Je to v noci, kde môžeme zachytiť navždy
And all out tomorrows begin
Slová význam: A všetci sa na zajtrajšie začať
After tonight we will never be lonely again
Slová význam: Po dnes už nikdy nebudeme osamelý znova

Lift me up in your arms
Slová význam: Zdvihnite ma vo svojom náručí
If you told me that is where heaven is
Slová význam: Ak ste mi povedal, že je, keď je obloha
(Well, you'd be right)
Slová význam: (No, by ste mať pravdu)
Hold me close to your heart
Slová význam: Drž ma blízko vášho srdca
I would go with you to the end of the Earth
Slová význam: By som ísť s vami na konci Zeme
(And we'll fly)
Slová význam: (A sme budete lietať)
I've been waiting forever for this
Slová význam: Som čakal navždy pre to
This is the night
Slová význam: Je to v noci
This Is the Night-4 (Je to noc-4) Texty This Is the Night-4 (Je to noc-4) Texty-2 This Is the Night-4 (Je to noc-4) Texty-3