A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Nie je nič väčšieho než Grace-1) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: No Changin' Us-1 (No Changin' Us-1)

What do you say to someone
Slová význam: Čo hovoríte na niekoho
Who feels like they’ve lost it all
Slová význam: Ktorí pocit, že som stratil všetko
Over the edge, with no one there to break their fall
Slová význam: Cez okraj, nikto tam prelomiť ich pád
And what do you say to someone
Slová význam: A čo hovoríte na niekoho
Who feels so unloved
Slová význam: Kto sa cíti tak nemilovaný
Giving themselves away
Slová význam: Rozdávanie seba
A little bit everyday
Slová význam: Malý kúsok každý deň
Just to be good enough
Slová význam: Len dosť dobrý

And what do you say to a hopeless soul
Slová význam: A čo hovoríte na beznádejné duše
Who can’t remember their way home
Slová význam: Si nemôže spomenúť na cestu domov
And everything is out of their control
Slová význam: A všetko, čo je mimo ich kontroly

There is no valley
Slová význam: Neexistuje žiadny valley
There is no darkness
Slová význam: Nie je tmy
There is no sorrow
Slová význam: Neexistuje žiadny smútok
Greater than the grace of Jesus
Slová význam: Väčšie milosti Ježiša
There is no moment
Slová význam: Neexistuje žiadny moment
There is no distance
Slová význam: Neexistuje žiadna vzdialenosť
There is no heartbreak
Slová význam: Neexistuje žiadne zlomené srdce
He can’t take you through
Slová význam: On nemôže vziať vás prevedie
So before you think that you’re too lost to save
Slová význam: Takže ako myslíte, že ste príliš stratil zachrániť
Remember there is nothing greater than grace
Slová význam: Pamätajte si, nie je nič viac ako milosť

What do you say to someone
Slová význam: Čo hovoríte na niekoho
Whose life is on the line
Slová význam: Ktorého život je na linke
And they’re unsure what happens after their last breath in time
Slová význam: A si nie ste istí, čo sa stane po ich posledného dychu v čase
What do you say to someone who’s built a wall you can’t break through
Slová význam: Čo hovoríte na niekoho, kto bola postavená stenu nemôže preraziť
And it’s so hard for them to hear the truth
Slová význam: A je to tak ťažké, aby sa počuť pravdu

What do you say to a life of regret
Slová význam: Čo hovoríte na život ľutovať
That’s trying so hard to forget
Slová význam: Že sa snaží tak ťažké zabudnúť
What do you say to dreams unmet
Slová význam: Čo hovoríte na nesplnené sny

Don’t lose heart
Slová význam: Nestratili srdce
Don’t let go
Slová význam: Nenechajte ísť
Don’t give up
Slová význam: Nevzdávajte sa
You are not alone
Slová význam: Nie ste sami
There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Nie je nič väčšieho než Grace-1) Texty There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Nie je nič väčšieho než Grace-1) Texty-2 There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Nie je nič väčšieho než Grace-1) Texty-3 There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Nie je nič väčšieho než Grace-1) Texty-4

Ďalšie albumy od Bod Grace