A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love of Christ-5 (Lásku Krista-5) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: The Love of Christ-4 (Lásku Krista-4)

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
How long (how long)
Slová význam: Ako dlho (ako dlho)
How wide (how wide)
Slová význam: Ako široký (ako široký)
Is the love of Christ
Slová význam: Je láska Krista
How deep (how deep)
Slová význam: Ako hlboko (ako hlboko)
How high (how high)
Slová význam: Ako vysoko (ako vysoko)
Is the love of Christ
Slová význam: Je láska Krista

It would take ten thousand lifetimes
Slová význam: To bude trvať desať tisíc životov
To comprehend, a love with no beginning
Slová význam: Pochopiť, láska bez začína
A love that knows no end
Slová význam: Láska, ktorá vie bez konca

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

More than any heart could measure or ever hold
Slová význam: Viac než ktorýkoľvek srdca môže merať alebo stále držať
His love could fill the oceans
Slová význam: Jeho láska by mohla vyplniť oceánov
'Til they overflowed
Slová význam: 'Til pretiekla

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

Higher than the mountains
Slová význam: Vyššia ako hory
Deeper than the ocean
Slová význam: Hlbšiu než oceán
Farther than the reach of the sky
Slová význam: Dalej ako reach na oblohe
Wider than the heavens
Slová význam: Širšie než neba
Longer than forever
Slová význam: Dlhšie ako navždy
Greater is the love of Christ
Slová význam: Väčšia je láska Krista

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
The Love of Christ-5 (Lásku Krista-5) Texty

Ďalšie albumy od Bod Grace