A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Great Divide-18 (Great Divide-18) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace-2 (Zosilniť hudbu: hity mieste z milosti-2)

Words and music by grant cunningham & matt huesmann
Slová význam: Slová a hudba udeliť cunningham & matný huesmann
Silence
Slová význam: Ticho
Trying to fathom the distance
Slová význam: Snažím sa pochopiť vzdialenosť
Looking out 'cross the canyon carved
Slová význam: Hľadá sa "cross kaňonu vyrezávané
By my hands
Slová význam: Moje ruky
God is gracious
Slová význam: Boh je milostivý
Sin would still separate us
Slová význam: Hriech ešte by nás odlúči
Were it not for the bridge his grace
Slová význam: Bol to nie pre most jeho milosti
Has made us
Slová význam: Urobil nás
His love will carry me
Slová význam: Jeho láska bude vykonávať mi

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
There's a bridge to cross the great divide
Slová význam: Je most cez great divide
A way was made to reach the other side
Slová význam: Spôsob, ako sa dostať na druhú stranu
The mercy of the father, cost his son
Slová význam: Milosrdenstva otca, náklady svojho syna
His life
Slová význam: Jeho život
His love is deep, his love is wide
Slová význam: Jeho láska je hlboká, jeho láska je široký
There's a cross to bridge the great divide
Slová význam: Tam je kríž k preklenutiu veľkej priepasti

God is faithful
Slová význam: Boh je verný
On my own i'm unable
Slová význam: Sám som nemohol
He found me hopeless, alone and
Slová význam: Našiel mi beznádejné, sám a
Sent a savior
Slová význam: Poslal záchranca
He's provided a path a promised
Slová význam: Mu poskytol cestu sľúbil
To guide us
Slová význam: Aby nás
Safely past all the sin that would divide us
Slová význam: Bezpečne cez všetky hriechy, by nás rozdeľujú
His love delivers me
Slová význam: Jeho láska prináša mi

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

The cross that cost my lord his life
Slová význam: Kríž, ktorý stojí môj pán svojho života
Has given me mine
Slová význam: Dala mi dolu

There's a bridge to cross the great divide
Slová význam: Je most cez great divide
There's a cross to bridge the great divide
Slová význam: Tam je kríž k preklenutiu veľkej priepasti

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
The Great Divide-18 (Great Divide-18) Texty The Great Divide-18 (Great Divide-18) Texty-2

Ďalšie albumy od Bod Grace