A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sweet Sixteen-1 (Sladkých šestnásť-1) Texty

Umelci: Royal Trux (Royal Truxa)

Albumu: Sweet Sixteen (Sladkých šestnásť)

Sweet sixteen and never been cleaned
Slová význam: Sladkých šestnásť a nikdy boli vyčistené
All that dirt can make you vain
Slová význam: Že všetky nečistoty, môže si márne
But after everything they out you through
Slová význam: Ale po všetko oni vás von
They don't believe you
Slová význam: Oni neveria, že ste

Like a flower forced to bloom
Slová význam: Ako kvet nútení kvet
Before the sun hits the ridge
Slová význam: Skôr, než slnko hity hrebeň
And here you come walking up with a smile
Slová význam: A tu sa chôdza hore s úsmevom
They don't believe you
Slová význam: Oni neveria, že ste

How could you explain? It couldn't seem right
Slová význam: Ako mohol by ste vysvetliť? To nezdá správne
But f you stare at the sun long enough through a hole
Slová význam: Ale f ste sa pozerať na slnku dostatočne dlho, cez otvor
You can almost believe you've gone blind
Slová význam: Takmer môžete veriť ste preč slepý

But those parts ain't the same
Slová význam: Ale tie časti nie je isté
And so you remain
Slová význam: A tak vám zostane
On the wing, as the movements and shadows take out
Slová význam: Na krídle, ako sa pohyby a tiene
Everything that you tried to explain
Slová význam: Všetko, čo ste sa pokúšali vysvetliť
Sweet Sixteen-1 (Sladkých šestnásť-1) Texty