A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sunshine-2 (Slniečko-2) Texty

Umelci: Ryan Bingham (Ryan Bingham)

Albumu: Mescalito-1 (Mescalito-1)

Well sunshine
Slová význam: Dobre slniečko
Fall on me
Slová význam: Pokles o mne
Won't you tell me
Slová význam: Nebudete mi povedať
When the hour is late
Slová význam: Keď hodinu, je neskoro
Tell them old crows
Slová význam: Im starý vrany
Want to fly away
Slová význam: Chcete letieť preč
Tell the darkness
Slová význam: Povedzte tmy
That you ain't no slave
Slová význam: Že nie je žiaden otrok
Well sunshine
Slová význam: Dobre slniečko

Won't you follow me
Slová význam: Nebude vás nasledovať ma
Through the night
Slová význam: Cez noc
Won't you guide me
Slová význam: Nebude vám sprievodca ma
When we go by
Slová význam: Keď ideme
Says trouble
Slová význam: Hovorí problémy
Along the road ahead
Slová význam: Na ceste vpred
Some lawmen
Slová význam: Niektorí muži zákona
Really want me dead
Slová význam: Naozaj, aby som mŕtvy
Well sunshine
Slová význam: Dobre slniečko

Ain't done nothing
Slová význam: Nie je nič
Is what I told that man
Slová význam: To, čo som povedal, že človek
Said I ain't done nothing
Slová význam: Povedal som nie je nič
With these two hands
Slová význam: Týmito dvoma rukami
See there ain't no blood
Slová význam: Pozri, tam nie je žiadna krv
Ain't no blood on my hands
Slová význam: Nie je žiadna krv na mojich rukách
Stains to come
Slová význam: Škvrny sa
Made the government mad
Slová význam: Sa vláda šialený
Well sunshine
Slová význam: Dobre slniečko

Well sunshine
Slová význam: Dobre slniečko
Follow me
Slová význam: poď za mnou
Won't you guide me
Slová význam: Nebude vám sprievodca ma
Till I can see
Slová význam: Kým ja vidím
Tell them old crows
Slová význam: Im starý vrany
Want to fly away
Slová význam: Chcete letieť preč
Tell the darkness
Slová význam: Povedzte tmy
That you ain't no slave
Slová význam: Že nie je žiaden otrok
Sunshine-2 (Slniečko-2) Texty Sunshine-2 (Slniečko-2) Texty-2