A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Suburbia (Predmestí) Texty

Umelci: Rugburns (Rugburns)

Albumu: Taking the World by Donkey (Pričom na svete somár)

I'm dancing naked on my street, in my neighborhood
Slová význam: Som tanečné nahý na mojej ulici, v mojom okolí
And I just lost my job last week and I'm not feeling good
Slová význam: Len som stratil svoju prácu minulý týždeň a necítim dobre
I think I'll go to Hiram's Guns and Liquor just for fun
Slová význam: Myslím, že pôjdem do Hiram zbrane a alkohol, len tak pre zábavu
And pick me up some whiskey and a shiny new black gun
Slová význam: A ma vyzdvihol niektoré whisky a lesklé čierne novú zbraň
Go down the road to K-mart for the blue light special hour
Slová význam: Choďte po ceste na K-mart modré svetlo špeciálna hodina
And put the barrel to my head, it gives me special power
Slová význam: A hlavne sa dať do mojej hlavy, to mi dáva zvláštnu moc
In suburbia
Slová význam: Na predmestí

My wife don't understand me, well she thinks that I'm a louse
Slová význam: Moja žena mi nerozumie, aj ona si myslí, že som voš
She don't understand that there's a mortgage in this house
Slová význam: Ona nerozumie, že v tomto dome je hypotéka
Her mother won't quit nagging, well she thinks that I'm a slave
Slová význam: Jej matka neodíde, hádavý, aj ona si myslí, že som otrok
I'd like to put a knife in her and send her to the grave
Slová význam: Chcel by som dať nožom ju a pošlite ju do hrobu
In suburbia
Slová význam: Na predmestí

Mommy, daddy, they can't help me anymore
Slová význam: Mami, tati, nemôžu pomôcť mi už
Cousins, uncles, well they shove me out the door
Slová význam: Sesternice, strýkovia, No oni mi strčiť dvere
Nobody can stop a man if he's got blinders on
Slová význam: Nikto nemôže zastaviť človeka, ak má klapky
Don't take away the spotlight on this special hour of fun
Slová význam: Neberte preč reflektor na túto osobitnú hodinu zábavy
In suburbia
Slová význam: Na predmestí

In suburbia the kids are always screaming half the night
Slová význam: Na predmestí deti sú vždy krik polovicu noci
The way they never go to sleep they must be smoking ice
Slová význam: Spôsob, akým sa nikdy ísť spať musia byť fajčenie ľadu
In the morning when you wake up your car stereo's been nicked
Slová význam: Ráno, keď sa prebudíte vaše auto stereo to boli vrúbkovanie
It's the yuppie couple's kid next door, he's such a little prick
Slová význam: Je to yuppie pár chlapec odvedľa, he'sa malý čurák
They say child abuse is bad, in this case I think it's legal
Slová význam: Hovoria, že zneužívanie detí je zlé, v tomto prípade si myslím, že je to legálne
I'd like to chain him to his room and set fire to his beagle
Slová význam: Chcel by som ho reťazca do svojej izby a zapálili jeho beagle
In suburbia
Slová význam: Na predmestí

Mommy, daddy, they can't help me anymore
Slová význam: Mami, tati, nemôžu pomôcť mi už
Cousins, uncles, well they shove me out the door
Slová význam: Sesternice, strýkovia, No oni mi strčiť dvere
Nobody can stop a man if he's got blinders on
Slová význam: Nikto nemôže zastaviť človeka, ak má klapky
Don't take away the spotlight on this special hour of fun
Slová význam: Neberte preč reflektor na túto osobitnú hodinu zábavy
In suburbia
Slová význam: Na predmestí

Joe Wilson down the road is fucking Henry Meuller's wife
Slová význam: Joe Wilson na ceste je kurva žena Henry Meuller
And now he wants my daughter, I wish they'd stay out of my life
Slová význam: A teraz chce moja dcéra, prajem, oni by zostať z môjho života
My son just got arrested, he's got pot leaves on his door
Slová význam: Môj syn práve dostal zatknutý, on má hrniec listy na jeho dvere
His favorite band's The Rugburns and he wants a fucking war
Slová význam: Jeho obľúbená kapela The Rugburns a on chce kurva war
In suburbia
Slová význam: Na predmestí

Mommy, daddy, they can't help me anymore
Slová význam: Mami, tati, nemôžu pomôcť mi už
Cousins, uncles, well they shove me out the door
Slová význam: Sesternice, strýkovia, No oni mi strčiť dvere
Nobody can stop a man if he's got blinders on
Slová význam: Nikto nemôže zastaviť človeka, ak má klapky
Don't take away the spotlight on this special hour of fun
Slová význam: Neberte preč reflektor na túto osobitnú hodinu zábavy
In suburbia
Slová význam: Na predmestí

I'm dancing naked on my street, in my neighborhood
Slová význam: Som tanečné nahý na mojej ulici, v mojom okolí
I just lost my job last week and I'm not feeling good
Slová význam: Len som stratil svoju prácu minulý týždeň a necítim dobre
I think I'll go to Hiram's Guns and Liquor just for fun
Slová význam: Myslím, že pôjdem do Hiram zbrane a alkohol, len tak pre zábavu
And pick me up some whiskey and a shiny new black gun
Slová význam: A ma vyzdvihol niektoré whisky a lesklé čierne novú zbraň
Go down the road to K-mart for the blue light special hour
Slová význam: Choďte po ceste na K-mart modré svetlo špeciálna hodina
And put the barrel to my head, it gives me special power
Slová význam: A hlavne sa dať do mojej hlavy, to mi dáva zvláštnu moc
In suburbia
Slová význam: Na predmestí
Suburbia (Predmestí) Texty Suburbia (Predmestí) Texty-2