A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Street of Dreams-10 (Street Dreams-10) Texty

Umelci: Ross Tompkins (Ross Tompkins)

Albumu: Street of Dreams-9 (Street Dreams-9)

Midnight, you heavy laden, it's midnight
Slová význam: Polnoci vás ťažké zaťažené, je o polnoci
Come on and trade in your old dreams for new
Slová význam: Poď a obchod snivate staré za nové
Your new dreams for old
Slová význam: Vaše nové sny pre staré
I know where they're bought
Slová význam: Viem, kde ste kúpili
I know where they're sold
Slová význam: Viem, kde ste predávajú
Midnight, you've got to get there at midnight
Slová význam: Polnoc, musíš sa tam dostať o polnoci
And you'll be met there by others like you
Slová význam: A budete spĺňať tam iní ako vy
Brothers as blue
Slová význam: Bratia ako modrá
Smiling on the street of dreams
Slová význam: S úsmevom na ulici snov

Love laughs at a king
Slová význam: Rád sa smeje kráľ
Kings don't mean a thing
Slová význam: Králi neznamenajú nič
On the street of dreams
Slová význam: Na ulici snov
Dreams broken in two can be made like new
Slová význam: Sny, ktoré sú rozdelené na dve môžu byť vyrobené ako nový
On the street of dreams
Slová význam: Na ulici snov
Gold, sliver and gold
Slová význam: Zlato, strieborná a zlatá
All you can hold is in the moonbeams
Slová význam: Všetko môžete držať je mesačné lúče
Poor, no one is poor
Slová význam: Chudobné, nikto nie je zlá
Long as love is sure
Slová význam: Dlho, pretože láska je istý
On the street of dreams
Slová význam: Na ulici snov

Midnight, look at the steeple, it's midnight
Slová význam: Polnoc, pohľad na kostolnú vežu, je o polnoci
Unhappy people, it's ringing with joy
Slová význam: Nešťastných ľudí, to je zvonenie s radosťou
It's ringing with cheer
Slová význam: To je zvonenie s fandiť
'Cause yesterday's gone
Slová význam: 'Cause včera je preč
Tomorrow is near
Slová význam: Zajtra je v blízkosti
Midnight, the heart is lighter at midnight
Slová význam: Polnoc, srdce je ľahšia o polnoci
Things will be brighter the moment you find
Slová význam: Veci bude jasnejšie chvíľu nájdete
More of your kind
Slová význam: Viac svojho druhu
Smiling on the street of dreams
Slová význam: S úsmevom na ulici snov

Love laughs at a king
Slová význam: Rád sa smeje kráľ
Kings don't mean a thing
Slová význam: Králi neznamenajú nič
On the street of dreams
Slová význam: Na ulici snov
Dreams broken in two can be made like new
Slová význam: Sny, ktoré sú rozdelené na dve môžu byť vyrobené ako nový
On the street of dreams
Slová význam: Na ulici snov
Gold, sliver and gold
Slová význam: Zlato, strieborná a zlatá
All you can hold is in the moonbeams
Slová význam: Všetko môžete držať je mesačné lúče
Poor, no one is poor
Slová význam: Chudobné, nikto nie je zlá
Long as love is sure
Slová význam: Dlho, pretože láska je istý
On the street of dreams
Slová význam: Na ulici snov

Street of Dreams-10 (Street Dreams-10) Texty Street of Dreams-10 (Street Dreams-10) Texty-2