A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stop-2 (Stop-2) Texty

Umelci: Roger Waters (Roger Waters)

Albumu: The Wall: Live in Berlin (Stena: Live in Berlin)

Stop! I want to go home!
Slová význam: zastaviť! chcem ísť domov!
Take off this uniform and leave the show!
Slová význam: Sundat tejto uniforme a nechať Ukázať!
I'm waiting in this cell because
Slová význam: Ja čakám v tejto bunke, pretože
I have to know (have to know)
Slová význam: Musím vedieť (mať vedieť)
Have I been guilty all this time? (time time
Slová význam: Bol som vinný celú tú dobu? (čas
Stop-2 (Stop-2) Texty