A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Störtebeker [*] (Störtebeker [*]) Texty

Umelci: Running Wild (Zdivočelá)

Albumu: Death or Glory (Smrť alebo sláva)

Drinking manners gave his name, empty a tankard all in one
Slová význam: Pitie správanie dal jeho meno, prázdne tankard všetko v jednom
Not afraid of fiend or god, just his look will make them run
Slová význam: Neboj sa diabol alebo Boh, len jeho vzhľad bude spúšťať
Call the crews, we take to sea, bound for Denmark's southern shores
Slová význam: Volanie posádky, budeme mať more viazaný na južnom pobreží Dánska
Let's prove our loyalty, risk our souls without remorse
Slová význam: Poďme ukázať svoju lojalitu, riziko našich duší, bez výčitiek

In confidence we stand the fight, we trust in traders' words
Slová význam: Dôverne stojíme boja, veríme, že v slovách obchodníkov
Outlaws as a rich man's knight, waiting for the cut that hurts
Slová význam: Outlaws ako rytier bohatého muža, čaká na rez, ktorý bolí

Störtebeker, the furious cry for vengeance
Slová význam: Störtebeker, zúrivý plakať po pomste
Störtebeker, thunderous he crossed the sea
Slová význam: Störtebeker, búrlivým prešiel mora

Merchants' profits to defend, Klaus agreed to give support
Slová význam: Zisky obchodníkov obhajovať, Klaus sa zaviazali poskytnúť podporu
Conquering old Viking land, carry away the goods they hoard
Slová význam: Dobývanie staré Viking pozemku, odniesť tovary budú hromadiť
Letter of mark a doubtful help, grabbing claws and greed
Slová význam: List známky pochybné pomoc, pazúry a chamtivosť
Cry of vengeance yelling scream
Slová význam: Cry pomsty kričať kričať
We'll come back and they will bleed
Slová význam: Budeme vracať a že bude krvácať

Hunters' tradeships, where they are, for survival and revenge
Slová význam: Hunters' tradeships, kde sú, pre prežitie a pomsta
Big success in easy fight, hunt them back into their trench
Slová význam: Veľký úspech v ľahký boj, hunt je späť do ich priekopa
Captured by their strongest ship, traitor's words send us to death
Slová význam: Zachytil ich najsilnejší loď, zradca na slová nám poslať na smrť
Death for all on vengeance trip, proudly Klaus will lose his head
Slová význam: Smrť pre všetkých na pomstu výlet, hrdo Klaus stratí hlavu

Störtebeker, a furious cry for vengeance
Slová význam: Störtebeker, zúrivý plakať po pomste
Störtebeker, thunderous he cross the sea
Slová význam: Störtebeker, búrlivým on cez more
Störtebeker, he thwarts their plans, he teach them fear
Slová význam: Störtebeker, on hatí svoje plány, naučiť sa strachu
Störtbeker, he scorns the traitors, kicked their ass
Slová význam: Störtbeker, on scorns zradcu, kopl svoj zadok
Störtebeker [*] (Störtebeker [*]) Texty