A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stay Down (Zostať dole) Texty

Umelci: Royal Hunt (Royal Hunt)

Albumu: 20th Anniversary (20. výročie)

They have promised you the world,
Slová význam: Oni vám sľúbili svet,
And left you on your own,
Slová význam: A ste odišiel na vlastnú päsť,
Now all your life is built on fear,
Slová význam: Teraz váš život je postavený na strach,
Lies and hearts of stone.
Slová význam: Lži a srdce z kameňa.

And now I realize,
Slová význam: A teraz som si uvedomil,
The promises were lies,
Slová význam: Sľuby boli klamstvá,
I'm walkin' endless miles,
Slová význam: Ja som Walkin "nekonečné míle,
I can't believe my eyes...
Slová význam: Nemôžem uveriť, že moje oči...

Are you fightin' for survive?
Slová význam: Ste Fightin "pre prežitie?
It's a lousy way to live.
Slová význam: Je to mizerný spôsob, ako žiť.
A wish to make it through the night,
Slová význam: Chcú, aby to cez noc,
And nothin' else to give,
Slová význam: A Nothin "iný dať,

And now I realize,
Slová význam: A teraz som si uvedomil,
The promises were lies,
Slová význam: Sľuby boli klamstvá,
I'm walkin' endless miles,
Slová význam: Ja som Walkin "nekonečné míle,
I can't believe my eyes...
Slová význam: Nemôžem uveriť, že moje oči...

Stay down low down,
Slová význam: Zostať dole nízko,
Nobody cares if you're still hangin' around.
Slová význam: Nikto to zaujíma, ak ste stále vedie "okolo.
Stay down low down,
Slová význam: Zostať dole nízko,
Who will you run to and who will you pray to,
Slová význam: Kto bude spustení a ktorí sa modlíte,
When you're down on the ground...
Slová význam: Keď ste dole na zemi...

Who will help you when you fall,
Slová význam: Kto vám pomôže, keď spadnete,
Who will pull you up?
Slová význam: Kto ťa vytiahnuť?
When you're prayin' for revenge,
Slová význam: Kedy ste si prayin' po pomste,
Who will make you stop?
Slová význam: Kto bude robiť prestanete?

Stay down low down,
Slová význam: Zostať dole nízko,
Nobody cares if you're still hangin' around.
Slová význam: Nikto to zaujíma, ak ste stále vedie "okolo.
Stay down low down,
Slová význam: Zostať dole nízko,
Who will you run to and who will you pray to,
Slová význam: Kto bude spustení a ktorí sa modlíte,
When you're down on the ground...
Slová význam: Keď ste dole na zemi...

And now I realize,
Slová význam: A teraz som si uvedomil,
The promises were lies,
Slová význam: Sľuby boli klamstvá,
I'm walkin' endless miles,
Slová význam: Ja som Walkin "nekonečné míle,
I can't believe my eyes...
Slová význam: Nemôžem uveriť, že moje oči...
Stay Down (Zostať dole) Texty Stay Down (Zostať dole) Texty-2