A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Staring at the Ground (Hľadia na zem) Texty

Umelci: Roxette (Roxette)

Albumu: Have a Nice Day-1 (Majú pekný deň-1)

I'm staring at the gorund,
Slová význam: Ja som pozerala na gorund,
I'm bloodless, thrown away from the sun
Slová význam: Ja som nekrvavé, hodená od slnka
What's lost cannot be found
Slová význam: Čo stratil sa nedá nájsť
I can't return your tears
Slová význam: Nemôžem vrátiť slzy
If i ever live to be a thousand years
Slová význam: Ak som niekedy žiť tisíc rokov
I'm staring at the ground
Slová význam: Ja som pozeral na zem
I never wished you a broken heart
Slová význam: Nikdy som si prial, zlomené srdce
Coincidence put you down
Slová význam: Náhoda ťa dole
He won't withdraw those tears
Slová význam: On nebude zrušiť tie slzy

If you ever lived to be a thousand years
Slová význam: Ak ste niekedy žil tisíc rokov
What do I have to say to make you stay?
Slová význam: Čo mám povedať, aby ste zostali?
What do I have to do to make you happy?
Slová význam: Čo musím urobiť, aby ste spokojní?
I'm staring at the ground
Slová význam: Ja som pozeral na zem
I wish I could bring the spring to your door
Slová význam: Kiež by som mohol priniesť jar na vaše dvere
To the coldest side of town
Slová význam: Na strane najchladnejšie mesto
I carry your wounded dreams
Slová význam: Nosím zranený sny
Like the devil's deeds in the pocket of my jeans
Slová význam: Ako diabol skutkov do vrecka moje džínsy
What do I have to say to make you stay?
Slová význam: Čo mám povedať, aby ste zostali?
What do I have to do to make you happy?
Slová význam: Čo musím urobiť, aby ste spokojní?
Staring at the Ground (Hľadia na zem) Texty

Ďalšie albumy od Roxette