A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stardust-38 (Stardust-38) Texty

Umelci: Roy Hamilton (Roy Hamilton)

Albumu: Anthology-9 (Antológia-9)

And now the purple dusk of twilight time
Slová význam: A teraz fialová za súmraku, Súmrak času
Steals across the meadows of my heart
Slová význam: Kradne cez lúky môjho srdca
High up in the sky the little stars climb
Slová význam: Vyliezť vysoko hore v nebi málo hviezd
Always reminding me that we're apart
Slová význam: Vždy mi to pripomenul, že sme od seba
You wander down the lane and far away
Slová význam: Chodíme dráhou a ďaleko
Leaving me a song that will not die
Slová význam: Takže mi pieseň, že nezomrie
Love is now the stardust of yesterday
Slová význam: Láska je teraz stardust včera
The music of the years gone by.
Slová význam: Hudba z minulých rokov.

Sometimes I wonder, how I spend
Slová význam: Niekedy zaujímalo, ako môžem stráviť
The lonely nights
Slová význam: Osamelé noci
Dreaming of a song
Slová význam: Sníva, skladba
The melody
Slová význam: Melódia
Haunts my reverie
Slová význam: Straší moje snívanie
And I am once again with you
Slová význam: A ja som opäť s vami
When our love was new
Slová význam: Keď bolo nové naša láska
And each kiss an inspiration
Slová význam: A každý bozk inšpirácie
But that was long ago
Slová význam: Ale to bolo dávno
And now my consolation is in the stardust of a song
Slová význam: A teraz moja útecha v stardust pieseň

Besides the garden wall, when stars are bright
Slová význam: Okrem záhradné steny, keď hviezdy sú jasné
You are in my arms
Slová význam: Nachádzate sa v mojom náručí
The nightingale
Slová význam: Slávik
Tells his fairytale
Slová význam: Hovorí, že jeho rozprávka
Of paradise, where roses grew
Slová význam: Raja, kde rástli ruže
Though I dream in vain
Slová význam: Aj keď som márne snívať
In my heart it will remain
Slová význam: V mojom srdci zostane
My stardust melody
Slová význam: Melódie moje stardust
The memory of love's refrain.
Slová význam: Spomienka na lásku refrén.
Stardust-38 (Stardust-38) Texty