A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stairway to the Stars-5 (Schodisko na 5 hviezdičiek) Texty

Umelci: Earl Bostic (Earl Bostic)

Albumu: EP Collection (Zbierka Európskeho parlamentu)

Let's build a stairway to the stars
Slová význam: Budujme schodisko ku hviezdam
And climb that stairway to the stars
Slová význam: A stúpanie že schodisko na Hviezdičky
With love beside us to fill the night with a song
Slová význam: S láskou vedľa nás naplní pieseň v noci
We'll hear the sound of violins
Slová význam: Budeme počuť zvuk huslí
Out yonder where the blue begins
Slová význam: Z daleka kde začína modrá
The moon will guide us as we go drifting along
Slová význam: Mesiac bude riadiť nás, ako sme ísť unášané pozdĺ
Can't we sail away on a lazy daisy petal
Slová význam: Nie sme odplávať na lenivý daisy plátku
Over the rim of the hill?
Slová význam: Cez okraj kopca?
Can't we sail away on a little dream
Slová význam: Nie sme odplávať na malý sen
And settle high on the crest of a thrill!
Slová význam: A usadiť na hrebeni vzrušenie!
Let's build a stairway to the stars
Slová význam: Budujme schodisko ku hviezdam
A lovely stairway to the stars
Slová význam: Krásne schodisko do hviezdy
Stairway to the Stars-5 (Schodisko na 5 hviezdičiek) Texty