A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Speak Low-18 (Hovoriť Low-18) Texty

Umelci: Ronnell Bright (Ronnell Bright)

Albumu: Thanks for the Memory-5 (Vďaka za pamäť-5)

Speak low when you speak, love,
Slová význam: Hovoriť nízke, keď hovoríte, láska,
Our summer day withers away
Slová význam: Náš letný deň chradne
Too soon, too soon.
Slová význam: Príliš skoro, príliš skoro.

Speak low when you speak, love,
Slová význam: Hovoriť nízke, keď hovoríte, láska,
Our moment is swift, like ships adrift,
Slová význam: Naše moment je rýchly, ako lode zmietaný,
We're swept apart too soon.
Slová význam: Sme to prehnali od seba príliš skoro.

Speak low, darling speak low,
Slová význam: Hovoriť nízke, darling hovorí
Love is a spark lost in the dark,
Slová význam: Láska je iskra stratil v tme,
Too soon, too soon,
Slová význam: Príliš skoro, príliš skoro,
I feel wherever I go
Slová význam: Cítim, že kamkoľvek idem
That tomorrow is near, tomorrow is here
Slová význam: Že zajtra sa nachádza v blízkosti, zajtra je tu
And always too soon.
Slová význam: A vždy príliš skoro.

Time is so old and love so brief,
Slová význam: Čas je tak starý a láska tak krátky,
Love is pure gold and time a thief.
Slová význam: Láska je rýdze zlato a zlodej.
We're late darling, we're late,
Slová význam: Sme neskoro miláčik, sme neskoro,
The curtain descends, ev'rything ends
Slová význam: Záves zostupuje, ev'rything končí
Too soon, too soon,
Slová význam: Príliš skoro, príliš skoro,
I wait darling, I wait
Slová význam: Počkajte, miláčik, čakať
Will you speak low to me,
Slová význam: Bude hovoriť nízke pre mňa
Speak love to me and soon.
Slová význam: Hovorí láska ku mne a čoskoro.
Speak Low-18 (Hovoriť Low-18) Texty