A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Soul Deep (Duša hlboko) Texty

Umelci: Roxette (Roxette)

Albumu: Pearls of Passion [Bonus Tracks] (Perly vášne [bonusové skladby])

Save a prayer for a sinner and a saint,
Slová význam: Uložiť modlitbu za hriešny a Svätý,
My baby's coming back.
Slová význam: Moje dieťa sa vráti.
Say a prayer, hide hide away yea baby's coming back.
Slová význam: Pomodliť sa, skryť skryť preč áno dieťa vracia.
Hey hey hey, ain't gonna trouble his wandering mind,
Slová význam: Hej hej Hej, nie je to problém jeho putovanie myseľ,
Gonna take on the time to find out if my love is
Slová význam: bude trvať na čase zistiť, či je moja láska

Soul deep
Slová význam: Hlboké duše
Spinning the heart round a wire.
Slová význam: Spinning centre okolo drôtu.
Soul deep
Slová význam: Hlboké duše
A heavenly wave.
Slová význam: Nebeský vlna.
Soul deep
Slová význam: Hlboké duše
Heating the heart like a fire,
Slová význam: Kúrenie srdca ako oheň,
Soul deep is taking my breath away-ay-ay.
Slová význam: Hlboké duše berie môj dych preč-ay-ay.

Save a tear till the curtain will fall,
Slová význam: Uložiť slzy, až padne opona,
Well I'm saving them all for you.
Slová význam: Dobre si ich uložíte všetko za vás.
Knock on wood,
Slová význam: Zaklopať na drevo,
Is it understood that I'm saving it up for you.
Slová význam: Je to pochopil, že som úspory to pre vás.
Hey hey hey,
Slová význam: Hej hej Hej,
Love is a hustle just a moment behind,
Slová význam: Láska je ruch len chvíľu
Gonna walk on the line to find out if my love is
Slová význam: ísť na prechádzku na linke zistiť, či je moja láska

Soul deep
Slová význam: Hlboké duše
Save a prayer for a sinner and a saint,
Slová význam: Uložiť modlitbu za hriešny a Svätý,
My baby's coming back.
Slová význam: Moje dieťa sa vráti.
Say a prayer, hide hide away yea yea baby's coming back.
Slová význam: Pomodliť sa, skryť skryť preč áno áno dieťa vracia.
Hey hey hey ride on the soul train now I'm too close to hide,
Slová význam: Hej hej hej jazdiť na soul vlak teraz som príliš blízko, aby skryť,
Gonna take on the time to find out if my love is soul deep
Slová význam: bude trvať na čase zistiť, či moja láska je hlboká duša
Soul Deep (Duša hlboko) Texty

Ďalšie albumy od Roxette