A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Song Sung Blue-1 (Pieseň spievaná Blue-1) Texty

Umelci: Roger Whittaker (Roger Whittaker)

Albumu: What a Wonderful World-4 (Aký nádherný svet-4)

Song sung blue, everybody knows one
Slová význam: Pieseň spievaná modrá, každý vie, že jeden
Song sung blue, every garden grows one
Slová význam: Pieseň spievaná modrá, každej záhrade rastie jeden

Me and you are subject to
Slová význam: Ja a tie sú predmetom
The blues now and then
Slová význam: Chvíľu blues
But when you take the blues
Slová význam: Ale keď budete mať blues
And make a song
Slová význam: A pieseň
You sing 'em out again
Slová význam: Spievate 'em znova
You sing 'em out again
Slová význam: Spievate 'em znova

Song sung blue, weeping like a willow
Slová význam: Pieseň spievaná modrá, plač, ako vŕba
Song sung blue, sleeping on my pillow
Slová význam: Pieseň spievaná modrá, spí na môj pillow
Funny thing,
Slová význam: Legrační vec,
But you can sing it with a cry in your voice
Slová význam: Ale môžete spievať s krikom vo vašom hlasu
And before you know it get to feeling good
Slová význam: A ako sa nenazdáte, dostať dobrý pocit
You simply got no choice
Slová význam: Máš proste žiadny výber

Me and you are subject to
Slová význam: Ja a tie sú predmetom
The blues now and then
Slová význam: Chvíľu blues
But when you take the blues
Slová význam: Ale keď budete mať blues
And make a song
Slová význam: A pieseň
You sing 'em out again
Slová význam: Spievate 'em znova

Song sung blue, weeping like a willow
Slová význam: Pieseň spievaná modrá, plač, ako vŕba
Song sung blue, sleeping on my pillow
Slová význam: Pieseň spievaná modrá, spí na môj pillow
Funny thing,
Slová význam: Legrační vec,
But you can sing it with a cry in your voice
Slová význam: Ale môžete spievať s krikom vo vašom hlasu
And before you know it start to feeling good
Slová význam: A ako sa nenazdáte, začať dobrý pocit
You simply got no choice
Slová význam: Máš proste žiadny výber

Song sung blue
Slová význam: Pieseň spievaná modrá
Song sung blue
Slová význam: Pieseň spievaná modrá
Funny thing,
Slová význam: Legrační vec,
But you can sing it with a cry in your voice
Slová význam: Ale môžete spievať s krikom vo vašom hlasu
Song Sung Blue-1 (Pieseň spievaná Blue-1) Texty

Ďalšie albumy od Roger Whittaker