A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Something's Gotta Give-4 (Niečo musím dať-4) Texty

Umelci: Rosemary Clooney (Rosemary Clooney)

Albumu: The Songbook Collection (Spevník kolekcia)

When an irresistible force such as you
Slová význam: Keď neodolateľná sila, ako ste vy
Meets an old immovable object like me
Slová význam: Spĺňa staré nehnuteľného objektu ako ja
You can bet just as sure as you live
Slová význam: Môžete staviť len istotu, ako žijete

Something's gotta give
Slová význam: Niečo musím dať
Something's gotta give
Slová význam: Niečo musím dať
Something's gotta give
Slová význam: Niečo musím dať

When an irrepressible smile such as yours
Slová význam: Keď neodolateľným úsmevom ako vy
Warms an old implacable heart such as mine
Slová význam: Hreje staré nezmieriteľných srdca, ako moje
Don't say no because I insist
Slová význam: Nehovorím nie preto, že trvám na tom

Somewhere, somehow
Slová význam: Niekde, nejako
Someone's gotta be kissed
Slová význam: Niekoho musíš ju pobozkal

So, en garde, who knows what the fates might have in store
Slová význam: Áno, sk garde, kto vie, aké osudy môže mať na sklade
From their vast mysterious sky
Slová význam: Z ich obrovskej oblohe tajomný
I'll try hard ignorin' those lips that I adore
Slová význam: Budem sa snažiť, ťažko ignorin' pery, ktoré zbožňujem
But how long can anyone try?
Slová význam: Ale ako dlho môže niekto vyskúšať?

Fight, fight, fight, fight, fight it with all of our might
Slová význam: Bojovať, bojovať, bojovať, bojovať, bojovať so všetkými náš možná
Chances are some heavenly star-spangled night
Slová význam: Šanca, že niektoré nebeská Hviezda-posádzaný noc
We'll find out just as sure as we live
Slová význam: Nájdeme len istí, ako žijeme

Something's gotta give
Slová význam: Niečo musím dať
Something's gotta give
Slová význam: Niečo musím dať
Something's gotta give
Slová význam: Niečo musím dať

Fight, fight, fight it with all of your might
Slová význam: Bojovať, bojovať, bojovať so všetkými svojou silou
Chances are that some heavenly star-spangled night
Slová význam: Šanca je, že niektoré nebeská Hviezda-posádzaný noc
We'll find out just as sure as we live
Slová význam: Nájdeme len istí, ako žijeme

Something's gotta give
Slová význam: Niečo musím dať
Something's gotta give
Slová význam: Niečo musím dať
Something's gotta give
Slová význam: Niečo musím dať

Something's gotta give
Slová význam: Niečo musím dať
Something's gotta give
Slová význam: Niečo musím dať

Aww, let's tear it up
Slová význam: AWW, poďme roztrhať ho
Something's Gotta Give-4 (Niečo musím dať-4) Texty Something's Gotta Give-4 (Niečo musím dať-4) Texty-2 Something's Gotta Give-4 (Niečo musím dať-4) Texty-3 Something's Gotta Give-4 (Niečo musím dať-4) Texty-4

Ďalšie pesničky od Spevník kolekcia

Ďalšie albumy od Rosemary Clooney