A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Something That I Like (Niečo, čo sa mi páči) Texty

Umelci: Ryan Leslie (Ryan Leslie)

Albumu: Transition (Prechod)

Uh uh
Slová význam: Ehm ehm

Is it the accent the hype or the way she walking
Slová význam: Prízvuk je humbuk, alebo ako ona prechádzky
Am I, am I dreaming or am I sleep walking
Slová význam: Ja som, som sníval, alebo som aj spať peši
Got my arms out stretched so I don't bump into her
Slová význam: Dostal mojej ruke sa pretiahol tak, že nemám naraziť jej
Silly me now I'm so into her fashion
Slová význam: Hlúpe ma teraz tak som do nej módy
To her style her dress
Slová význam: Jej štýl šiat
And I'm looking in the mirror like do I look fresh? do I?
Slová význam: A ja som pri pohľade do zrkadla, ako vyzerám čerstvé? Mám?
Do I look fresh enough to get her,
Slová význam: Vyzerám dosť čerstvé, aby ju,
If I see her one I'm then I wont forget her
Slová význam: Ak ju vidím ja som potom som zvyknutý zabudnúť na svoje

'Cause I, I took a picture mentally when I pulled up in the black on black bentley
Slová význam: 'Cause I vzal som obraz mentálne, keď som vytiahol čierne na čiernom bentley
I really feel like she was meant for me
Slová význam: Som naozaj pocit, že ona bola znamenalo pre mňa
If she wasn't then I know she was sent for me
Slová význam: Keby nebolo potom viem, že ona bola poslaná na mňa
Cos she, she's the only one that made me chase
Slová význam: Cos ona, ona je jediná, ktorá ma naháňať
Got me singing love songs like baby face
Slová význam: Ma spevom piesne o láske ako dieťa tvár
And I tried to one night her but she made me wait, she made me wait, hah!
Slová význam: A snažil som sa raz v noci ju, ale ona ma čakať, urobila mi čakať, Cha!

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
And so I think she got something, she got something
Slová význam: A tak si myslím, že si niečo, niečo dostala
Yes she got something, something that I like (something I like, oh she yeah)
Slová význam: Áno ona niečo, niečo že som (niečo sa mi páči, no ona Áno)

So I think she got something, she got something
Slová význam: Takže si myslím, že ona niečo, niečo dostala
Yes she got something, something that I like
Slová význam: Áno má, niečo, niečo, čo sa mi páči
(Oh, now break it down like)
Slová význam: (Ach, teraz zlomiť to dole ako)

She's got that something, shes got that something, that I like
Slová význam: Má to niečo, shes rozumieš, čo mám rád
(Uh, say it again like)
Slová význam: (Uh, povedať to znova)

She's got that something, shes got that something, that I like
Slová význam: Má to niečo, shes rozumieš, čo mám rád
(Uh)
Slová význam: (Uh)

I slow it down 'fore I pick her up
Slová význam: Pomaly dole "preto som ju vyzdvihnúť
Its 8 o clock now we dating, inevitably dudes be hating
Slová význam: Jeho 8 o hodiny, teraz sme datovania, nevyhnutne frájové sa nenávidieť
But I, I still gotta flaunt my chick
Slová význam: Ale som, stále musím pochváliť moju chick
I laugh, no surprise that they want my chick
Slová význam: Smiech, žiadnym prekvapením, že chcú svoje mláďa
Shes... more than they can comprehend
Slová význam: Shes... viac, ako môže pochopiť
British dudes idolize me they copy him
Slová význam: Britská frájové zbožňovať mi oni ho kopírovať
Hes just to witty, game is too gritty,
Slová význam: Hes len vtipný, hra je príliš drsný,
Look at his track record man, there's too many
Slová význam: Pozrite sa na jeho záznam muž, nie je príliš veľa
Tens, that's too many to count
Slová význam: Ten, ktorý je príliš veľa počítať
I spin, that's a any amount
Slová význam: Aj točiť, čiže akékoľvek množstvo
No matter to sum homey got the cash to cover it
Slová význam: Bez ohľadu na záver domácke dostal peniaze na pokrytie
And I when wanna see she be fast to mother it
Slová význam: A chcem vidieť, keď ona sa rýchlo to matka
Yeah, just so she can take my ends
Slová význam: Áno, len tak si môžete vziať moje končí
Would I let her to it hmm, well that depends
Slová význam: By som nechal ju k nemu, hmm, no to závisí
Can she raise a young king? my blood is royal
Slová význam: Ona zvýšiť mladého kráľa? Moja krv je royal
And if she can man it aint a thing to spoil her
Slová význam: A keď ona je muž, nie je čo pokaziť ňou

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

So I think she got something, she got something
Slová význam: Takže si myslím, že ona niečo, niečo dostala
Yes she got something, something that I like
Slová význam: Áno má, niečo, niečo, čo sa mi páči
(Oh, now break it down like)
Slová význam: (Ach, teraz zlomiť to dole ako)

She's got that something, shes got that something, that I like
Slová význam: Má to niečo, shes rozumieš, čo mám rád
(Uh, say it again like)
Slová význam: (Uh, povedať to znova)

She's got that something, shes got that something, that I like
Slová význam: Má to niečo, shes rozumieš, čo mám rád
(Uh)
Slová význam: (Uh)
Something That I Like (Niečo, čo sa mi páči) Texty Something That I Like (Niečo, čo sa mi páči) Texty-2