A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Something So Good-1 (Niečo tak dobré-1) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: Free to Fly (Slobodne lietať)

We've got something so good
Slová význam: Máme niečo tak dobré
We're gonna show you
Slová význam: Budeme vám Ukázať
It makes me happy
Slová význam: To robí mi to radosť
Always makes me feel free
Slová význam: Vždy ma neváhajte
When I'm in His hands
Slová význam: Keď som v ruke
Do you understand
Slová význam: rozumieš
Not trying to sell you
Slová význam: Nesnaží sa predať
I'm only trying to tell you
Slová význam: Len som sa snaží povedať
That His love is for real
Slová význam: Že jeho láska je reálne
It's there for you to feel
Slová význam: Je tu pre vás cítiť
There is no reason to run from the One
Slová význam: Neexistuje žiadny dôvod na spustenie z
Who can free you oh yeah
Slová význam: Kto vás môže oslobodiť, ach jo

[Chorus:]
Slová význam: [Chorus:]
We've got something so good
Slová význam: Máme niečo tak dobré
We're gonna show you
Slová význam: Budeme vám Ukázať
Stand in His light you'll see
Slová význam: Stojí v jeho svetlo uvidíte
It's gonna shine through
Slová význam: To bude presvitať

Open you heart it's real
Slová význam: Otvorené srdce, je to reálne
And waiting for you
Slová význam: A čaká na vás
We've got something so good
Slová význam: Máme niečo tak dobré
All through the highs and lows
Slová význam: All prostredníctvom vzostupy a pády
The only thing you need to know
Slová význam: Jediné, čo potrebujete vedieť
Is that Jesus will be true
Slová význam: Je, že Ježiš je pravda
He's there to comfort you
Slová význam: On je tam pohodlie
You're not the only one
Slová význam: Nie ste jediný
Who feels like everything you've done
Slová význam: Kto sa cíti ako všetko, čo ste urobil
Is measured in pain
Slová význam: Je meraná v bolesti
Come in from the rain
Slová význam: Prísť pred dažďom
There's no reason to run from the One
Slová význam: Neexistuje žiadny dôvod na spustenie z
Who can free you oh yeah
Slová význam: Kto vás môže oslobodiť, ach jo

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

A love we can give
Slová význam: Môžeme dať lásku
A love we can share
Slová význam: Môžeme zdieľať lásku
A love that is more than money can buy
Slová význam: Láska, to je viac ako peniaze môžete kúpiť
I believe
Slová význam: Verím, že
That He'll
Slová význam: Že bude
Set you free
Slová význam: Vás vyslobodí
Something So Good-1 (Niečo tak dobré-1) Texty Something So Good-1 (Niečo tak dobré-1) Texty-2

Ďalšie albumy od Bod Grace