A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Snake Road (Had Road) Texty

Umelci: Ron Sexsmith (Ron Sexsmith)

Albumu: Forever Endeavour (Navždy snažia)

When I think about those dog days,
Slová význam: Keď som premýšľať o tie psie dni
I was doing everybody wrong,
Slová význam: Som robil zle, všetci
Couldn't keep my thoughts straight
Slová význam: Nemohli udržať moje myšlienky rovno
Couldn't keep my trousers on,
Slová význam: Nemohli udržať moje nohavice
Now I pray it's not too late
Slová význam: Teraz sa modlím, že to nie je príliš neskoro
To take the chance before it's gone.
Slová význam: Mať šancu, ako je to preč.

That I don't go down that same road twice,
Slová význam: Že nemám ísť dole, že rovnaké cesty dvakrát,
That I won't be taking Satan's advice,
Slová význam: Že nebude užívať Satan poradenstvo,
I must admit I've paid that price
Slová význam: Musím sa priznať, zaplatil som túto cenu
But I'm saying goodbye to bad advice
Slová význam: Ale ja hovorím zbohom zlú radu

People you can save your judgment
Slová význam: Ľudí môžete uložiť svoj úsudok
For somebody who might give a damn,
Slová význam: Pre niekoho, kto by mohli nestarať,
Go and blow your two cents,
Slová význam: Ísť a vyhodiť svoje dva centy
On a horn in a traffic jam,
Slová význam: Na roh v dopravnej zápche,
At any rate it's much too late to blame myself for who I am
Slová význam: V každom prípade je to príliš neskoro na vine sám kto som.

Just hope I don't go down that snake road twice
Slová význam: Len dúfam, že nemám ísť dole, že cesty had dvakrát
That I won't be taking another bite
Slová význam: Že nebude užívať ďalšie sústo
I must admit temptation's nice
Slová význam: Musím sa priznať, pokušeniu je pekné
But I'm saying goodbye to bad advice, oh,
Slová význam: Ale ja hovorím zbohom zlú radu, ach,
You, bad advice.
Slová význam: Si zlú radu.

I'm always making the same mistake,
Slová význam: Ja som vždy robiť rovnakú chybu,
All this taking is hard to take,
Slová význam: Tento odber je ťažké prijať,

When I think about bygone days
Slová význam: Keď som premýšľať o pozoruhodnými
I was doing everybody wrong
Slová význam: Robím každý nesprávny
Always taking the long way
Slová význam: Vždy so zreteľom na dlhú cestu
And ending up where I don't belong
Slová význam: A končí tam, kde som nepatrí
Now I pray it's not too late to change the path I'm running on
Slová význam: Teraz mám modliť sa nie je príliš neskoro na to zmeniť cestu, bežím na

Oh I hope I don't go down that same road twice,
Slová význam: Oh, dúfam, že nemám ísť dole, že rovnaké cesty dvakrát,
That I won't be taking Satan's advice,
Slová význam: Že nebude užívať Satan poradenstvo,
I hope the memories will suffice
Slová význam: Dúfam, že bude stačiť spomienky
But I'm saying goodbye
Slová význam: Ale ja hovorím zbohom
I hope I don't go down that snake road twice,
Slová význam: Dúfam, že nemám ísť dole, že cesty had dvakrát,
That I won't be taking another bite
Slová význam: Že nebude užívať ďalšie sústo

I hope the memories will suffice
Slová význam: Dúfam, že bude stačiť spomienky
But I'm saying goodbye
Slová význam: Ale ja hovorím zbohom
I must admit temptation's nice
Slová význam: Musím sa priznať, pokušeniu je pekné
But I'm saying goodbye to bad advice
Slová význam: Ale ja hovorím zbohom zlú radu
I'm saying goodbye to bad advice, oh.
Slová význam: Hovorím zbohom zlú radu, ach.

Bad advice, bad advice.
Slová význam: Zlú radu, zlá rada.
Snake Road (Had Road) Texty Snake Road (Had Road) Texty-2