A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Smoke 'N' Drank (Dym "n" pil) Texty

Umelci: E-40 (E-40)

Albumu: In a Major Way (Major spôsobom)

(Spit that shit)
Slová význam: (Pľuvať to hovno)
Durrin' a playa' like my youth
Slová význam: Durrin "playa" ako mladosti
I think I recall when I got my first tooth
Slová význam: Myslím, že spomínam si, keď som dostal môj prvý zub
I was a teeny little ol teether lil old pever little bitches
Slová význam: Bol som malinký malé ol Hryzačka lil staré pever trochu sučky
Some like a little further on down the line
Slová význam: Niektoré, ako trochu ďalej na celej čiare
Started fuckin' with moonshine, all kind of wines
Slová význam: Začal fuckin "s mesačný svit, všetkých druhov vín
Stood in front of the liquor house sokin up kidney, from old timers
Slová význam: Stál pred dom sokin alkohol do obličiek, od veteránom
Buy me a drank man I know it's against the law be a good sport liquor sport
Slová význam: Kúpiť mi pil muž, viem, že je proti zákonu sa alkohol dobrý šport šport
What you need my little comrad a packet of Kool-aid and some throw up
Slová význam: To, čo potrebujete, aby môj malý comrad paket Kool-aid a niektoré zvracať
What else? A pack of Bb's and a short naked Night Train
Slová význam: Čo ešte? Balenie Bb a krátke naked Night Train
Whatchu gonna give me? A couple of foodstamps that I won in a dice game
Slová význam: Whatcha bude mi? Pár foodstamps, že som vyhral v hre kocky
'Preciate it playa', I'm up out of this bitch bout to go hook up
Slová význam: "Preciate to playa", ja som sa z tohto suka zápas ísť pripojiť
With my side hill now them shits relatives simple ones kinfolks
Slová význam: S mojej strane kopca, teraz im shits príbuzných jednoduchých príbuzní
Good folks, y'know, y'know
Slová význam: Dobré lidi, vieš, vieš
Twisted, slogan, me and my fools be out there back pervin
Slová význam: Twisted, slogan, mňa a môj blázni sa tam späť pervin
Tor' back on your face and started to roll over
Slová význam: Tor "späť na tvári a začal sa prevrátiť

Let's perv, throw up, and drank again
Slová význam: Poďme perv, hádzať, a pil znova
Let's get high, loaded, and smoke again
Slová význam: Poďme sa dostať vysoké, naložené a dym znova
Let's perv, throw up, and drank again
Slová význam: Poďme perv, hádzať, a pil znova
Let's get high, loaded, and smoke again
Slová význam: Poďme sa dostať vysoké, naložené a dym znova

Just wakin' up from my hang-over
Slová význam: Len wakin' z mojej visieť cez
Still high, like I swallowed an ounce of
Slová význam: Stále vysoká, ako som prehltol unca
Yola"coke" I don't wanna ever be sober
Slová význam: Yola "koksu" Nechcem byť triezvy
Like payin' tuishin', wake up in the same position, open up the safe
Slová význam: Ako payin' tuishin ", prebudiť sa v rovnakom postavení, otvorte Trezor
Peep the stash, lookin' mighty healthy, plenty of cash
Slová význam: Típat skrýša Lookin "mocný zdravé dosť peňazí
Grabbed my faulty"cell phone" from up out the charger
Slová význam: Popadla môj chybný "mobil" z hore, nabíjačka
And then boutsta make a dash called up the folks today is the day
Slová význam: A potom boutsta dash povolaný ľudí dnes je ten deň
For my nigga's birthday twelve o'clock come through gon' get beat
Slová význam: Na narodeniny môjho nigga dvanásť hodín prejsť gon "dostať poraziť
By who? By them hog mark niggas in the cleats
Slová význam: Kto? Podľa nich prasa označiť blázni v kopačky
We's deep, no remorse no feelings retardos no sorrow
Slová význam: Sme v hlbokej, žiadne výčitky svedomia retardos žiadne pocity smútku
Drink it til your motherfuckin' insides turn holow to cross and wallow
Slová význam: Piť til svoje posratý "vnútro sa obrátiť holow kríž a váľať sa
Back to back, struck and strikin', that's your job (that's your job nigga)
Slová význam: Chrbtom k sebe, udrel a strikin', to je vaša práca, (to je vaša práca nigga)
To make you lift this tick, fuck it nigga blow a bottle
Slová význam: Aby ste sa zdvihnúť tento kliešť, kurva to nigga ranu fliaš

Let's perv, throw up, and drank again
Slová význam: Poďme perv, hádzať, a pil znova
Let's get high, loaded, and smoke again
Slová význam: Poďme sa dostať vysoké, naložené a dym znova
Let's perv, throw up, and drank again
Slová význam: Poďme perv, hádzať, a pil znova
Let's get high, loaded, and smoke again
Slová význam: Poďme sa dostať vysoké, naložené a dym znova

Room spinnin', dead
Slová význam: Izba Spinnin ", mŕtve
Got the garbage can next to the bed
Slová význam: Dostal popolnice vedľa postele
Now I was tweakin' off that old crazy ass commercial on BET Jackie Stallone
Slová význam: Teraz som bola tweakin' z tejto starý blázon zadku obchodných na BET Jackie Stallone
What made it so bad is I don't even know how I got home
Slová význam: To, čo bolo tak zle je, ja ani neviem, ako som sa dostal domov
Niggas ain't feel me y'know fuck this sergeant general
Slová význam: Blázni nie je pocit, že ma vieš kurva tento seržant všeobecného
When they peoples be lookin' like that indo
Slová význam: Keď sa národy sa Lookin "takého indo
Viktaa barren, purple kushdo
Slová význam: Viktaa pusté, fialová kushdo
Smob with me I'm tryin' to told ya like you get to perkin'
Slová význam: Smob s mi ja som snažím "to povedal ya, ako ste vy si perkin'
Ride to me I'll teach you some of this game that I be twerkin'
Slová význam: Jazda mi naučím vás niektoré z tejto hry, že som sa twerkin "
Pull this motherfucker over main, you probably gotta go piss again
Slová význam: Zastav to Sviny hlavné, asi musím ísť čúrať znova
Don't even sweat it though just be on the lookout for so-and-so
Slová význam: Nemám dokonca pot to však byť na pozore What'sa
Now whatchu be callin'' them po-po's? Tedelknows
Slová význam: Teraz sa volá Whatcha '' im po-po? Tedelknows
Penelope's, grill up out of this bitch man
Slová význam: Penelope, gril z tohto suka muža
I got warrants, let's go get some Hen main
Slová význam: Mám rozkazov, poďme si niektoré sliepky hlavné
Smoke 'N' Drank (Dym Smoke 'N' Drank (Dym