A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Slideshow (Slideshow) Texty

Umelci: Rufus Wainwright (Rufus Wainwright)

Albumu: Release the Stars (Uvoľnenie hviezdy)

Do I love you because you treat me so indifferently?
Slová význam: Mám rád vás pretože si so mnou tak ľahostajne?
Or is it the medication?
Slová význam: Alebo je to liek?
Or is it me?
Slová význam: Alebo je to já?

Do I love you because you don't want me to rub your back?
Slová význam: Sa milovať, pretože nechcete, aby mi trieť chrbát?
Or is it the medication?
Slová význam: Alebo je to liek?
Or is it you?
Slová význam: Alebo je vám?
Or is it true?
Slová význam: Alebo je to pravda?

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
And I better be prominently featured in your next slide show
Slová význam: A som lepšie sa dotkli ďalšej prezentácie
Because I paid a lot of money to get you over here, you know?
Slová význam: Pretože som zaplatil veľa peňazí, aby vás tu, viete, že?
And if I am not prominently featured in your next slide show
Slová význam: A ak nie som viditeľne vystupoval v ďalšej prezentácie
I don't know what I'm gonna do
Slová význam: Neviem, čo budem robiť

Do I love you, or is this feeling just a little pain?
Slová význam: Milujem ťa, alebo je tento pocit trochu bolesti?
A treasure chest is broken, easily open
Slová význam: Pokladnica je rozbité, ľahko otvoriť
And usually I am such a happy prince
Slová význam: A väčšinou som taký šťastný princ
Behind the iron curtain, the city wall's a solid prison
Slová význam: Za železnou oponou, mestské hradby je solídny väzenia

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

Do I love you?
Slová význam: Milujem ťa?
Do I love you?
Slová význam: Milujem ťa?
Yes, I do
Slová význam: áno

Do I love you?
Slová význam: Milujem ťa?
Yes, I do
Slová význam: áno

Do I love you?
Slová význam: Milujem ťa?
Yes, I do
Slová význam: áno

Do I love you?
Slová význam: Milujem ťa?
Yes, I do
Slová význam: áno
Slideshow (Slideshow) Texty