A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Skin & Bones-1 (Koža & kosti-1) Texty

Umelci: Romance on a Rocketship (Romantika na raketovú loď )

Albumu: Skin & Bones (Koža & kosti)

I know I'm nothing but skin and bones
Slová význam: Viem, že som nič, ale koža a kosti
But I sure think you're beautiful
Slová význam: Ale určite si myslím, že si krásna
With your long long hair
Slová význam: S vlasmi dlho
And your big blue eyes
Slová význam: A vaše veľké modré oči
I've been thinking about making you mine tonight
Slová význam: Bol som premýšľal o tom, si moje dnes večer
I know I'm nothing but skin and bones
Slová význam: Viem, že som nič, ale koža a kosti
But I sure think your beautiful
Slová význam: Ale určite si svoje krásne
With your long long hair
Slová význam: S vlasmi dlho
And your big blue eyes
Slová význam: A vaše veľké modré oči
I've been thinking about making you mine tonight
Slová význam: Bol som premýšľal o tom, si moje dnes večer
Hush your lips
Slová význam: Utíšiť vaše pery
I'm about to speak
Slová význam: Ja som o tom hovoriť
If I talk real slow
Slová význam: Ak mám hovoriť v reálnom pomalé
do you think you can keep up with me
Slová význam: si myslíte, že môžete držať krok so mnou
This time
Slová význam: tentoraz
Am I outta line
Slová význam: Ja padám riadok
I'm trying to be a gentlemen
Slová význam: Snažím sa byť páni
So please don't make me ask again
Slová význam: Takže prosím, nenúťte ma opýtať znova
Yeah I've got a lot of nerve
Slová význam: Jo som dostal veľa nervov
Coming up to you
Slová význam: Prichádza k vám
But your the only thing that's on my mind
Slová význam: Ale ty si jediná vec, ktorá je v mojej mysli
So what's a boy to do?
Slová význam: Takže čo je chlapec urobiť?
Let me keep this short and sweet
Slová význam: Dovoľte mi, aby to krátke a sladké
Your the prettiest thing that I ever did see
Slová význam: Vaše najkrajšie, čo som kedy videl
I know I'm nothing but skin and bones
Slová význam: Viem, že som nič, ale koža a kosti
But I sure think your beautiful
Slová význam: Ale určite si svoje krásne
With your long long hair
Slová význam: S vlasmi dlho
And your big blue eyes
Slová význam: A vaše veľké modré oči
I'm thinking about making you mine tonight
Slová význam: Premýšľam o tom, si moje dnes večer
I know I'm nothing but skin and bones
Slová význam: Viem, že som nič, ale koža a kosti
But I sure think you're beautiful
Slová význam: Ale určite si myslím, že si krásna
With your long long hair
Slová význam: S vlasmi dlho
And your big blue eyes
Slová význam: A vaše veľké modré oči
I'm thinking about making you mine tonight
Slová význam: Premýšľam o tom, si moje dnes večer
Don't let me go
Slová význam: Nedovoľte, aby ma ísť
If I'm dangling
Slová význam: Ak ja som visel
High above the world
Slová význam: Vysoko nad svet
Where the angels sing
Slová význam: Ak anjeli spievajú
Back it up
Slová význam: Späť hore
Let's turn this train around
Slová význam: Poďme zase tento vlak okolo
Let's get this party hopping
Slová význam: Poďme si túto party poskakování
Till we're shaking the ground
Slová význam: Kým sme sa zatrasie zem
When the ground starts shaking
Slová význam: Keď zem začne triasť
I'll be there to hold you tight
Slová význam: Budem sa tam držať pevne
Don't worry about a thing 'cause everything will be alright
Slová význam: Nebojte sa o vec, pretože všetko bude v poriadku
Let me keep this short and sweet
Slová význam: Dovoľte mi, aby to krátke a sladké
There's not a lot I wouldn't do to sweep you off your feet
Slová význam: Nie je veľa, nebude robiť, zamiesť si z nohy
I know I'm nothing but skin and bones
Slová význam: Viem, že som nič, ale koža a kosti
But I sure think you're beautiful
Slová význam: Ale určite si myslím, že si krásna
With your long long hair
Slová význam: S vlasmi dlho
And your big blue eyes
Slová význam: A vaše veľké modré oči
I'm thinking about making you mine tonight
Slová význam: Premýšľam o tom, si moje dnes večer
I know I'm nothing but skin and bones
Slová význam: Viem, že som nič, ale koža a kosti
But I sure think you're beautiful
Slová význam: Ale určite si myslím, že si krásna
With your long long hair
Slová význam: S vlasmi dlho
And your big blue eyes
Slová význam: A vaše veľké modré oči
I've been thinking about making you mine tonight
Slová význam: Bol som premýšľal o tom, si moje dnes večer
Don't let me go
Slová význam: Nedovoľte, aby ma ísť
Baby please don't let me go
Slová význam: Baby Prosím Nenechajte ma ísť
Don't let me go
Slová význam: Nedovoľte, aby ma ísť
Baby please don't let me go
Slová význam: Baby Prosím Nenechajte ma ísť
I know I'm nothing but skin and bones
Slová význam: Viem, že som nič, ale koža a kosti
Buy I sure think you're beautiful
Slová význam: Predám určite si myslím, že si krásna
With your long long hair
Slová význam: S vlasmi dlho
And your big blue eyes
Slová význam: A vaše veľké modré oči
I've been thinking about making you mine tonight
Slová význam: Bol som premýšľal o tom, si moje dnes večer
I know I'm nothing but skin and bones
Slová význam: Viem, že som nič, ale koža a kosti
but I sure think you're beautiful
Slová význam: ale určite si myslím, že si krásna
With your long long hair
Slová význam: S vlasmi dlho
And your big blue eyes
Slová význam: A vaše veľké modré oči
I've been thinking about making you mine tonight
Slová význam: Bol som premýšľal o tom, si moje dnes večer
Skin & Bones-1 (Koža & kosti-1) Texty Skin & Bones-1 (Koža & kosti-1) Texty-2 Skin & Bones-1 (Koža & kosti-1) Texty-3 Skin & Bones-1 (Koža & kosti-1) Texty-4