A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Since I Fell for You (Vzhľadom k tomu, že padol som pre vás) Texty

Umelci: Ruth Brown (Ruth Brown)

Albumu: Live in London-2 (Žije v Londýne-2)

You made me leave my happy home
Slová význam: Ste ma opustiť svoj šťastný domov
You took my love and now you're gone
Slová význam: Si vzal moju lásku a teraz ste preč
Since I fell for you
Slová význam: Vzhľadom k tomu, že padol som pre vás

Love brings such misery and pain
Slová význam: Láska prináša také utrpenie a bolesť
I guess I'll never be the same
Slová význam: Myslím, že ja budem nikdy byť rovnaký
Since I fell for you
Slová význam: Vzhľadom k tomu, že padol som pre vás

It's so bad, It's so sad
Slová význam: Je to tak zlé, je to smutné
I'm in love with you
Slová význam: Ja som v láske s vami
You love me, then you snub me
Slová význam: Miluješ ma, potom ste tupým mi
But what can I do
Slová význam: Ale čo mám robiť
I'm still in love with you
Slová význam: Som stále v láske s vami

I guess I'll never see the light
Slová význam: Myslím, že som nikdy vidieť svetlo
I get the blues 'bout every night
Slová význam: Dostanem blues "bout každú noc
Since I fell for you
Slová význam: Vzhľadom k tomu, že padol som pre vás
Since I fell for you
Slová význam: Vzhľadom k tomu, že padol som pre vás
Since I Fell for You (Vzhľadom k tomu, že padol som pre vás) Texty