A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Since I Don't Have You (Vzhľadom k tomu, že nemáte, môžete) Texty

Umelci: Ronnie Milsap (Ronnie Milsap)

Albumu: The Music of Ronnie Milsap (Hudba Ronnie Milsap)

When you walked out on me
Slová význam: Keď si vyšiel na mňa
In walked the misery
Slová význam: V chodil bieda
And he's been here since then
Slová význam: A tu bol od tej doby

I don't have plans and schemes
Slová význam: Nemám plány a schémy
I don't have hopes and dreams
Slová význam: Nemám nádeje a sny
I, I, I don't have anything
Slová význam: Ja, ja, nemám nič
Since I don't have you
Slová význam: Vzhľadom k tomu, že nemáte, môžete
(since I don't have you)
Slová význam: (pretože nemám si)

I don't have fond desires
Slová význam: Nemám rád túžby
And I don't have happy hours
Slová význam: A nemám šťastných hodín
No, I don't have anything
Slová význam: Nie, nemám nič
Since I don't have you
Slová význam: Vzhľadom k tomu, že nemáte, môžete

I don't have happiness and I guess
Slová význam: Nemám šťastie a asi
I never will ever again
Slová význam: Nikdy nebudem nikdy
When you walked out on me
Slová význam: Keď si vyšiel na mňa
In walked the misery
Slová význam: V chodil bieda
And he's been here since then
Slová význam: A tu bol od tej doby

I don't have love to share
Slová význam: Už nemám lásku zdieľať
I don't have one who cares
Slová význam: Nemám jeden, koho to zaujíma
No, I don't have anything
Slová význam: Nie, nemám nič
Since I don't have you!
Slová význam: Pretože nemám vás!

When you walked out on me
Slová význam: Keď si vyšiel na mňa
In walked old misery
Slová význam: V chodil staré misery
And he's been here since then
Slová význam: A tu bol od tej doby

I don't have love to share
Slová význam: Už nemám lásku zdieľať
And I don't have one who cares
Slová význam: A ja nemám jeden, koho to zaujíma
I don't have anything
Slová význam: Nemám nič
Since I don't have you-oooo!
Slová význam: Pretože nemám si oooo!

You-oooo!
Slová význam: Ste-oooo!
You-oooo!
Slová význam: Ste-oooo!
You-oooo!
Slová význam: Ste-oooo!
Since I Don't Have You (Vzhľadom k tomu, že nemáte, môžete) Texty Since I Don't Have You (Vzhľadom k tomu, že nemáte, môžete) Texty-2 Since I Don't Have You (Vzhľadom k tomu, že nemáte, môžete) Texty-3