A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Silver Blue [Live] (Strieborný modrý [Live]) Texty

Umelci: Roxette (Roxette)

Albumu: Charm School-1 (Charm School-1)

I got to get a message through
Slová význam: Mám dostať správu
I don't know where we're going
Slová význam: Neviem, kam ideme
I wrap my arms around your naked shoulders
Slová význam: Môžem zabaliť mojej náruče nahé ramená
Take cover for the night
Slová význam: Schovajte sa za noc

I see you in the morning rain
Slová význam: Vidím, že v daždi ráno
Oh step inside and lay beside me
Slová význam: Ach dovnútra a ležal vedľa mňa
Tender can you close my eyes and blind me
Slová význam: Ponuku si môžete zavrieť oči a slepého ma
Oh give me just a smile
Slová význam: No mi len úsmev

Before I fade to silver, silver blue for you
Slová význam: Predtým, než som fade striebro, strieborný modré pre vás
Before I fade to silver, silver blue for you
Slová význam: Predtým, než som fade striebro, strieborný modré pre vás

I've turned into the broken one
Slová význam: Som sa obrátil na zlomený jeden
Who lost the inspiration
Slová význam: Ktorí stratili inšpiráciu
I want to give you all my love
Slová význam: Chcem vám dať všetky moje lásky
Like water to a blood red rose
Slová význam: Ako voda na krvavo červená ruža

The passion, I can't deal with her
Slová význam: Vášeň, nemôžem vysporiadať s ňou
The pain well, I can do without him
Slová význam: Bolesť dobre, môžem urobiť bez toho, aby ho
And this is like the milky way
Slová význam: A to je ako Mliečna dráha
An ocean that only grows and grows
Slová význam: Oceán, že len rastie a rastie

And babe I fade to silver, silver blue for you
Slová význam: A babe som fade striebro, strieborný modré pre vás
I turn and fade to silver, silver blue for you
Slová význam: Zase a fade striebro, strieborný modré pre vás

And babe I fade to silver, silver blue for you
Slová význam: A babe som fade striebro, strieborný modré pre vás
I turn and fade to silver, silver blue
Slová význam: Zase a fade strieborná, strieborná, modrá
I wrap my arms around your naked shoulders
Slová význam: Môžem zabaliť mojej náruče nahé ramená
Take cover for the night
Slová význam: Schovajte sa za noc

And babe I fade to silver, silver blue for you
Slová význam: A babe som fade striebro, strieborný modré pre vás
I turn and fade to silver, silver blue for you
Slová význam: Zase a fade striebro, strieborný modré pre vás

And babe I fade to silver, silver blue for you, oh yeah
Slová význam: A babe som fade striebro, strieborný modré, ach áno
I turn and fade to silver, silver blue
Slová význam: Zase a fade strieborná, strieborná, modrá
Silver Blue [Live] (Strieborný modrý [Live]) Texty Silver Blue [Live] (Strieborný modrý [Live]) Texty-2

Ďalšie albumy od Roxette