A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sick & Tired (Chorý & unavený) Texty

Umelci: Ronnie Dawson (Ronnie Dawson)

Albumu: Monkey Beat! (Poraziť opice!)

Oh baby, whatcha gonna do
Slová význam: Oh, baby, čo robiť
Oh baby, whatcha gonna do
Slová význam: Oh, baby, čo robiť
I'm sick and tired of foolin' around with you
Slová význam: Som chorá a unavená z foolin' s vami

Wake up in the mornin' fix you somethin' to eat,
Slová význam: Prebudila ráno "vás opraviť niečo" jesť,
'fore I go to work I even brush your teeth
Slová význam: "preto chodím do práce som ani čistiť zuby
Get home in the evenin' and you're still in bed
Slová význam: Dostať domov do evenin' a vy ste stále v posteli
Got yourself a rag tied 'round you're head.
Slová význam: Dostal si handru viazané "kolo ste si hlavu.

Oh baby, whatcha gonna do
Slová význam: Oh, baby, čo robiť
I'm sick and tired of foolin' around with you
Slová význam: Som chorá a unavená z foolin' s vami

I'm tellin' you baby you'd better change your ways
Slová význam: Som hovoriť, "ste dieťa, ktoré by lepšie zmeniť váš spôsob
I'm tellin' you baby I mean what I say
Slová význam: Som hovoriť, "ste dieťa, myslím, že to, čo hovorím
Last time tellin you to stop that jive
Slová význam: Minule tellin zastaviť tento jive
Gonna find yourself outside
Slová význam: bude hľadať mimo seba

Oh baby, whatcha gonna do
Slová význam: Oh, baby, čo robiť
I'm sick and tired of foolin' around with you
Slová význam: Som chorá a unavená z foolin' s vami

Last time tellin' you baby you'd better change your ways
Slová význam: Minule tellin "si dieťa radšej zmeniť svoje spôsoby
Last time tellin' you baby I mean what I say
Slová význam: Minule tellin "si dieťa mám na mysli to, čo hovorím
Last time tellin you to stop that jive
Slová význam: Minule tellin zastaviť tento jive
Gonna find yourself outside
Slová význam: bude hľadať mimo seba

Oh baby, whatcha gonna do
Slová význam: Oh, baby, čo robiť
I'm sick and tired of foolin' around with you
Slová význam: Som chorá a unavená z foolin' s vami
Sick & Tired (Chorý & unavený) Texty