A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Shy-1 (Plachý-1) Texty

Umelci: E-Rotic (E-Rotic)

Albumu: Gimme Gimme Gimme (Daj mi daj mi daj mi)

I can see a purple moon behind the maple trees
Slová význam: Môžete vidieť, fialové mesiac za javory
And I'm feeling so alone, I'm lost in fantasies
Slová význam: A cítim sa tak sama, som stratil v fantázie
You just told my hand
Slová význam: Jednoducho povedané, ruku
But I want so much more of you
Slová význam: Ale chcem vás tak oveľa viac
Oh I want to taste your lips to prove your love is true
Slová význam: Oh chcem ochutnať vaše pery dokázať svoju lásku je pravda

Why you're so shy
Slová význam: Prečo ste tak plachý
Won't I do any harm
Slová význam: Nebudem robiť, žiadne poškodenie
If I am falling into your arms
Slová význam: Ak patrí do ruky
I'll make you feel fine
Slová význam: Urobím vám cítiť sa dobre
Why you're so shy
Slová význam: Prečo ste tak plachý
Just tame me if you can
Slová význam: Len, skrotiť mi, ak môžete
If your love is strong we will get along
Slová význam: Ak vaša láska je silná dostaneme
Together tonight
Slová význam: Spolu večer
Why you're so shy
Slová význam: Prečo ste tak plachý
Why you're so shy
Slová význam: Prečo ste tak plachý

I believe you are a man who'll make me feel so high
Slová význam: Verím, že ste muž, ktorý budem sa cítim tak vysoká
I believe those wildest dreams of mine
Slová význam: Verím, že tie najdivokejšie sny, moje
You'll satisfy
Slová význam: Bude spĺňať
Love is more than holding hands
Slová význam: Láska je viac než držia za ruky
It's total ecstasy
Slová význam: Je to celkom extázy
If you'll give me all your love
Slová význam: Ak budete mi svoju lásku
I'll make you feel so free
Slová význam: Urobím vám tak pokojne
Shy-1 (Plachý-1) Texty