A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Shenandoah-2 (Shenandoah-2) Texty

Umelci: Roger McGuinn (Roger McGuinn)

Albumu: Limited Edition (Limitovaná edícia)

O Shenandoah, I long to hear you
Slová význam: O Shenandoah, som dlho počuť
Away, you rollin' river
Slová význam: Preč, ste Rollin "rieky
O Shenandoah, I long to hear you
Slová význam: O Shenandoah, som dlho počuť
Away I'm bound to go
Slová význam: Odtiaľto som viazaný ísť

'Cross the wide Missouri
Slová význam: "Cez širokú Missouri
'Tis seven long years since last I saw you
Slová význam: "Tis sedem dlhé roky, pretože naposledy som ťa videl
Away, you rollin' river
Slová význam: Preč, ste Rollin "rieky
'Tis seven long years since last I saw you
Slová význam: "Tis sedem dlhé roky, pretože naposledy som ťa videl

Away I'm bound to go
Slová význam: Odtiaľto som viazaný ísť
'Cross the wide Missouri
Slová význam: "Cez širokú Missouri

O Shenandoah, I'm bound to leave you
Slová význam: O Shenandoah, som viazaný nechať
Away, you rollin' river
Slová význam: Preč, ste Rollin "rieky
O Shenandoah, I'm bound to leave you
Slová význam: O Shenandoah, som viazaný nechať
Away I'm bound to go
Slová význam: Odtiaľto som viazaný ísť
'Cross the wide Missouri
Slová význam: "Cez širokú Missouri
Shenandoah-2 (Shenandoah-2) Texty