A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

She Was Out There (Bola tam) Texty

Umelci: Ron Wood (Ron Wood)

Albumu: 1234-1 (1234-1)

Through the air
Slová význam: Vo vzduchu
I love that sound
Slová význam: Som rád, že zvuk
I played all the notes
Slová význam: Hral som všetky poznámky
All through the time
Slová význam: Po celý čas
Try, mama, tell her
Slová význam: Skúste, mami, povedz jej
Play it like a summer
Slová význam: Hrať ako v lete

Run your back to midnight
Slová význam: Bežať späť do polnoci
Since they sank a puppy down there
Slová význam: Vzhľadom k tomu, že sa potopila šteňa tam dole
Where can I in the night
Slová význam: Kde si môžem v noci
She lives out there
Slová význam: Žije tam
She was twelve feet tall
Slová význam: Ona bola dvanásť stôp vysoký
And I wish she was twelve years old
Slová význam: A želám jej bolo dvanásť rokov
She was twelve feet tall
Slová význam: Ona bola dvanásť stôp vysoký
And I wish she was twelve years old
Slová význam: A želám jej bolo dvanásť rokov

She was, she was out there
Slová význam: Bola, bola tam
She was, she was out there
Slová význam: Bola, bola tam
She was, she was out there
Slová význam: Bola, bola tam
She was, she was out there
Slová význam: Bola, bola tam
Pay you bounty
Slová význam: Zaplatiť odmenu

Play, yeah
Slová význam: Hrať, áno
It's coming like run
Slová význam: Je to, ako spustiť
She was bit of bad news
Slová význam: Ona bola trochu zlé správy
She was a miserable dance
Slová význam: Ona bola mizerne tanec
To the rock of the fortified mind again
Slová význam: Rock opevnené mysli opäť
Danced to the rocks beat
Slová význam: Tancovali v rytme skaly
Kind of rolling she's again
Slová význam: Druh valivého má znovu
Frustrated, excommunicated
Slová význam: Frustrovaní, exkomunikovaný
And you've created and tempted
Slová význam: A vytvorení a pokušenie
Whatever am I to do now
Slová význam: Čo mám robiť teraz
She is due to hold there
Slová význam: Ona sa tam držať
She's twelve feet tall
Slová význam: Ona je 12 stôp vysoký
And I wish she was twelve years old
Slová význam: A želám jej bolo dvanásť rokov
She's twelve feet tall
Slová význam: Ona je 12 stôp vysoký
And I wish she was twelve years old
Slová význam: A želám jej bolo dvanásť rokov

She was, she was out there
Slová význam: Bola, bola tam
She was, she was out there
Slová význam: Bola, bola tam
She was, she was out there
Slová význam: Bola, bola tam
She Was Out There (Bola tam) Texty She Was Out There (Bola tam) Texty-2