A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

She Wants to Play Hearts (Chce hra srdcia) Texty

Umelci: Ryan Adams (Ryan Adams)

Albumu: Demolition (Demolácia)

I am a broken toy
Slová význam: Ja som broken toy
For a lonely girl
Slová význam: Pre osamelé dievča
Use once and destroy
Slová význam: Vyskúšať a zničiť
And go find some more
Slová význam: A ísť nájsť nejaké ďalšie
Back home, kids play in the leaves in the park
Slová význam: Späť domov, deti hrajú na listoch v parku
She wants to play a game of hearts
Slová význam: Chce hrať hru Srdcia

I'm the rag doll boy
Slová význam: Som chlapec handrová bábika
With broken eyes
Slová význam: Rozbité oči
She only comes to me
Slová význam: Len ona prichádza ku mne
When it's raining outside
Slová význam: Keď prší vonku
Back home, kids play in the leaves in the park
Slová význam: Späť domov, deti hrajú na listoch v parku
She wants to play a game of hearts
Slová význam: Chce hrať hru Srdcia

I fell for you
Slová význam: Padol som pre vás
I fell for you
Slová význam: Padol som pre vás
Why?
Slová význam: prečo?
I guess I wanted to play too.
Slová význam: Myslím, že som chcel hrať taky.

Here's the lonely string
Slová význam: Tu je osamelý reťazec
Playing 'long in my head
Slová význam: Hranie "v mojej hlave

For only just my arms
Slová význam: Pre len moje ruky
Are dancing marionettes
Slová význam: Tancuje bábky
Back home, kids play in the leaves in the park
Slová význam: Späť domov, deti hrajú na listoch v parku
And she wants to play a game of hearts
Slová význam: A chce hrať hru Srdcia
She wants to play a game of hearts
Slová význam: Chce hrať hru Srdcia
She Wants to Play Hearts (Chce hra srdcia) Texty