A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

She Didn't Believe (Neverila) Texty

Umelci: Eagle-Eye Cherry (Eagle Eye Cherry)

Albumu: Living in the Present Future (Žijúci v súčasnej budúcnosti)

He's going back to Georgia
Slová význam: On sa vracia do Gruzínska
Because he knows time and time has come
Slová význam: Pretože vie, že čas a čas
Don't even know if shell be waiting
Slová význam: Ani neviem, či čakať shell
Because he's been gone for way too long
Slová význam: Pretože on je preč príliš dlho

How long will you stay
Slová význam: Ako dlho bude pobyt
Boy you don't got nine lives to waste
Slová význam: Chlapec nie dostal deväť životov, aby odpad
How long will you stay
Slová význam: Ako dlho bude pobyt
Saving time losing grace
Slová význam: Úspora času stráca milosť

She believed every word he told her
Slová význam: Verila, že každé slovo, povedal jej
About the troubles and how they start
Slová význam: O problémy a ako začnú
She didn't listen to the laughter
Slová význam: Ona nepočúvala smiech
She only listened to her heart
Slová význam: Len ona počúval jej srdce

How long will you stay
Slová význam: Ako dlho bude pobyt
Boy you don't got nine lives to waste
Slová význam: Chlapec nie dostal deväť životov, aby odpad
How long will you stay
Slová význam: Ako dlho bude pobyt
Saving time losing grace
Slová význam: Úspora času stráca milosť

She didn't believe
Slová význam: Neverila
She didn't believe
Slová význam: Neverila
She didn't believe
Slová význam: Neverila
She didn't believe
Slová význam: Neverila

He made a promise to no one
Slová význam: Urobil sľub nikto
That he could right a wrong
Slová význam: Že mohol právo zle
He wanted to do something just
Slová význam: On chcel robiť niečo len
But he was just gone
Slová význam: Ale on bol jednoducho preč

How long will you stay
Slová význam: Ako dlho bude pobyt
Boy you don't got nine lives to waste
Slová význam: Chlapec nie dostal deväť životov, aby odpad
How long will you stay
Slová význam: Ako dlho bude pobyt
Saving time losing grace
Slová význam: Úspora času stráca milosť

She didn't believe
Slová význam: Neverila
She didn't believe
Slová význam: Neverila
She didn't believe believe believe
Slová význam: Neverila, že veriť, veriť

She didn't believe what they told her about her lover
Slová význam: Neverila, že to, čo povedali jej o jej milenec
Nothing left bet her tears and theirs were laughter
Slová význam: Nič sa staviť slzy a boli ich smiech
Forever after
Slová význam: Navždy po
She Didn't Believe (Neverila) Texty She Didn't Believe (Neverila) Texty-2