A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Shadow Play [Live] (Stínohra [Live]) Texty

Umelci: Rory Gallagher (Rory Gallagher)

Albumu: Stage Struck (Fáze udrel)

In the flinty light, it's midnight
Slová význam: Kamennú svetla, je o polnoci
And stars collide.
Slová význam: A hviezdy sa zrazí.
Shadows run, in full flight
Slová význam: Tiene v plnom letu
To run, seek and hide.
Slová význam: Ak chcete spustiť, Hľadať a skryť.
I'm still not sure what part I play
Slová význam: Som stále nie ste istí, aké časti som hrať
In this shadow play, this shadow play.
Slová význam: V tejto hre tieň, tieň hrať.

In the half light, on this mad night
Slová význam: Polovica vzhľadom na tento šialený večer
I hear a voice in time.
Slová význam: Počujem hlas v čase.
Well, I look back, see a half-smile
Slová význam: No, pozerám späť, pozri half-úsmev
Then it's gone from sight.
Slová význam: Potom je to preč z dohľadu.
Won't you tell me how I can find my way
Slová význam: Nebudete mi povedať, ako môžete nájsť svoju cestu
In this shadow play, this shadow play.
Slová význam: V tejto hre tieň, tieň hrať.

Sounds come crashing
Slová význam: Znie to prísť shazovat
And I hear laughing
Slová význam: A počul som, že sa smeje
All those lights just blaze away.
Slová význam: Všetky tieto svetlá stačí blaze preč.
I feel a little strange inside
Slová význam: Cítim sa trochu divne vnútri
A little bit of Jekyll, a little Mr. Hyde.
Slová význam: Trochu Jekyll, trochu pán Hyde.

Sounds come crashing
Slová význam: Znie to prísť shazovat
Can I hear laughing?
Slová význam: Môžete počuť smiech?
All those lights just blaze away.
Slová význam: Všetky tieto svetlá stačí blaze preč.
I feel a little strange inside
Slová význam: Cítim sa trochu divne vnútri
A little Dr. Jekyll, a little Mr. Hyde.
Slová význam: Trochu Dr. Jekyll, malý pán Hyde.

Thoughts run wild, free as a child
Slová význam: Myšlienky behať, ako dieťa zadarmo
Into the night.
Slová význam: Do noci.
Across the screen a thin beam
Slová význam: Cez obrazovku tenký lúč
Of magic light.
Slová význam: Mágia svetla.
Things they just don't look the same
Slová význam: Veci, ktoré jednoducho nevyzerajú rovnako
In this shadow play, this shadow play
Slová význam: V tejto hre tieň, tieň hrať
Shadow play, shadow play.
Slová význam: Tieň hry, tieň hry.
I can't run away from this shadow play
Slová význam: Nemôžem spustiť od tohto tieňa play
Shadow Play [Live] (Stínohra [Live]) Texty Shadow Play [Live] (Stínohra [Live]) Texty-2

Ďalšie albumy od Rory Gallagher