A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sex Kills (Zabíja sex) Texty

Umelci: Roine Stolt (Roine Stolt)

Albumu: Wall Street Voodoo (Wall Street Voodoo)

I pulled up behind a Cadillac
Slová význam: Som vytiahol za Cadillac
We were waiting for the light
Slová význam: Čakali sme na svetlo
And I took a look at his license plate
Slová význam: A ja sa pozrieť na jeho ŠPZ
It said, "Just Ice"
Slová význam: To povedal, "Len ľad"
Is justice just ice?
Slová význam: Je len ľad spravodlivosti?
Governed by greed and lust?
Slová význam: Riadi chamtivosť a chtíč?
Just the strong doing what they can
Slová význam: Len silný robia čo môžu
And the weak suffering what they must?
Slová význam: A slabé utrpenia, čo sa musí?

And the gas leaks
Slová význam: A úniku plynu
And the oil spills
Slová význam: A ropných škvŕn
And sex sells everything
Slová význam: A sex predáva všetko
And sex kills
Slová význam: A zabíja sex
Sex kills
Slová význam: Zabíja sex

Doctors' pills give you brand new ills
Slová význam: Lekári pills vám zbrusu nové neduhy
And the bills bury you like an avalanche
Slová význam: A účty pochovať vás ako lavína
And lawyers haven't been this popular
Slová význam: A právnici neboli tejto populárnej
Since Robespierre slaughtered half of France!
Slová význam: Vzhľadom k tomu, že Robespierre zabitých polovica z Francúzska!
And Indian chiefs with their old beliefs know
Slová význam: A viem, indickej chiefs svoje staré viery
The balance is undone - crazy ions -
Slová význam: Rovnováha je vrátiť späť - crazy iónov-
You can feel it out in traffic
Slová význam: Môžete cítiť v premávke
Everyone hates everyone!
Slová význam: Všetci nenávidia každého!

And the gas leaks
Slová význam: A úniku plynu
And the oirl spills
Slová význam: A oirl škvŕn
And sex sells everything
Slová význam: A sex predáva všetko
And sex kills
Slová význam: A zabíja sex
Sex kills
Slová význam: Zabíja sex

All these jackoffs at the office
Slová význam: Všetky tieto jackoffs úradu
The rapist in the pool
Slová význam: Násilník v bazéne
Oh, and the tragedies in the nurseries
Slová význam: Jo, a tragédie v škôlkach
Little kids packin' guns to school
Slová význam: Malé deti packin "zbrane do školy
The ulcerated ozone
Slová význam: Vredy ozónu
These tumors of the skin
Slová význam: Tieto nádory kože
This hostile sun beating down on
Slová význam: Bití na nepriateľské sun
This massive mess we're in!
Slová význam: Tento masívny nepořádek sme palcov!

And the gas leaks
Slová význam: A úniku plynu
And the oil spills
Slová význam: A ropných škvŕn
Sex Kills (Zabíja sex) Texty Sex Kills (Zabíja sex) Texty-2