A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

September Song-5 (Septembra pieseň-5) Texty

Umelci: Ron Kaplan (Ron Kaplan)

Albumu: Jazz Ambassadors-1 (Jazz veľvyslancov-1)

Oh, it's a long, long while from May to December
Slová význam: Ach, je to dlhý, dlhý čas od mája do decembra
But the days grow short when you reach September
Slová význam: Ale dni rastie krátke, keď dosiahnete September
When the autumn weather turns the leaves to flame
Slová význam: Keď jesenné počasie zmení listoch plameňa
One hasn't got time for the waiting game
Slová význam: Jeden nemá čas na čakanie hru

Oh, the days dwindle down to a precious few
Slová význam: Ach, dni zmenšovať až na vzácne málo
September, November
Slová význam: September, November
And these few precious days I'll spend with you
Slová význam: A tých pár vzácnych dní budem tráviť s vami
These precious days I'll spend with you
Slová význam: Tieto drahé dni budem tráviť s vami
September Song-5 (Septembra pieseň-5) Texty