A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Science Fiction-1 (Sci-Fi-1) Texty

Umelci: Rufio (Rufio)

Albumu: MCMLXXXV (1985) (MCMLXXXV (1985))

These are the whispers that you hear inside your mind.
Slová význam: Ide o šepká, že počujete vnútri tvojej mysle.
Subtle yet forceful they are tearing at your side.
Slová význam: Jemný, ale silný, oni sú trhaniu na vašej strane.
She can't see, and I can't believe she's falling.
Slová význam: Ona nevidí, a nemôžem uveriť, že ona padá.
But I will be there helping when you call on me.
Slová význam: Ale bude tam pomáhať pri volaní na mňa.
Prove it to the world you're perfect, your choking on your pride.
Slová význam: Dokázať, že na svete si dokonalý, svoj udusenia svoju hrdosť.
Gonna kill yourself believing in these beautiful lies.
Slová význam: nachádza sa chystá zabiť seba, veriť v toto krásne.
Don't believe this science fiction, tale of beauty and perfection.
Slová význam: Neverím, že tento Sci-Fi rozprávka krásy a dokonalosti.
You are more than ordinary it's time to take this blindfold off your eyes.
Slová význam: Tie sú viac než obyčajné, to je čas, aby sa táto páska z očí.

There's more to life than all the beauty that they sell.
Slová význam: Tam je viac k životu ako všetky krásy, ktoré predávajú.
Why must we always try to look like someone else?
Slová význam: Prečo musí sa vždy snažíme vyzerať ako niekto iný?
She can't see, and I can't believe she's falling.
Slová význam: Ona nevidí, a nemôžem uveriť, že ona padá.
But I will be there helping when you call on me.
Slová význam: Ale bude tam pomáhať pri volaní na mňa.
Prove it to the world you're perfect, your choking on your pride.
Slová význam: Dokázať, že na svete si dokonalý, svoj udusenia svoju hrdosť.
Gonna kill yourself believing in these beautiful lies.
Slová význam: nachádza sa chystá zabiť seba, veriť v toto krásne.

Don't believe this science fiction, tale of beauty and perfection.
Slová význam: Neverím, že tento Sci-Fi rozprávka krásy a dokonalosti.
You are more than ordinary it's time to take this blindfold off your eyes.
Slová význam: Tie sú viac než obyčajné, to je čas, aby sa táto páska z očí.
Beautiful lies, are all she's ever known
Slová význam: Krásne lži, sú všetko, čo kedy poznal
Beautiful lies, are all she's ever known
Slová význam: Krásne lži, sú všetko, čo kedy poznal
Beautiful lies, are all she's ever known
Slová význam: Krásne lži, sú všetko, čo kedy poznal
Beautiful lies, are all she's ever, are all she's ever known
Slová význam: Krásne lži, sú všetky ona je niekedy, všetko, čo kedy poznal

Don't believe this science fiction.
Slová význam: Neverím, že tento Sci-Fi.
Tale of beauty and perfection.
Slová význam: Príbeh o kráse a dokonalosti.
You are more than ordinary it's time to take this blindfold off your eyes
Slová význam: Tie sú viac než obyčajné, to je čas, aby sa táto páska z očí
Science Fiction-1 (Sci-Fi-1) Texty