A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Scars-1 (Jazvy-1) Texty

Umelci: Rush (Rush)

Albumu: Soon-2 (Čoskoro-2)

I've stood upon my mountaintop
Slová význam: Ja som stál na moje hory
And shouted at the sky
Slová význam: A kričal na oblohe
Walked above the pavement
Slová význam: Išiel nad chodník
With my sense amplified
Slová význam: S mojím pocitom, zosilnený
I get this feeling
Slová význam: Mám tento pocit

All my nerves are naked wires
Slová význam: Moje nervy sú nahé drôty
Tender to the touch
Slová význam: Ponuka na dotyk
Sometimes super-sensitive
Slová význam: Niekedy je vysoko citlivý
But who can care too much?
Slová význam: Ale kto môže starostlivosť o moc?
I get this feeling
Slová význam: Mám tento pocit

Scars of pleasure
Slová význam: Jazvy potešenie
Scars of pain
Slová význam: Jazvy, bolesti
Atmospheric changes
Slová význam: Atmosférické zmeny
Make them sensitive again
Slová význam: Aby boli citlivé znova

Each emotional injury
Slová význam: Každé citové zranenia
Leaves behind its mark
Slová význam: Zanecháva svoje stopy
Sometimes they come tumbling out
Slová význam: Niekedy príde omílání
Like shadows in the dark
Slová význam: Ako tiene v tme
I get this feeling
Slová význam: Mám tento pocit

When I think about all I have seen
Slová význam: Keď som premýšľať o všetkých, ktoré som videl
And all I'll never see
Slová význam: A všetky som nikdy vidieť
When I think about the people
Slová význam: Keď som premýšľať o ľuďoch
Who have opened up to me
Slová význam: Ktoré otvorili pre mňa
I get this feeling
Slová význam: Mám tento pocit

Snow falls deep around my house
Slová význam: Sneh padá hlboko okolo môjho domu
And holds the winter light
Slová význam: A drží v zime svetla
I've heard the lions hunting
Slová význam: Počul som, že Levy, poľovníctvo
In the Serengeti night
Slová význam: V noci Serengeti
I get this feeling
Slová význam: Mám tento pocit

Forests turned to factories
Slová význam: Lesy sa obrátil do továrne
And river, sea, and sky
Slová význam: A rieky, mora a oblohy
Hungry child in the desert
Slová význam: Hladné dieťa v púšti
And the flies that cloud her eyes
Slová význam: A muchy, ktoré oblak oči
I get this feeling
Slová význam: Mám tento pocit

Pleasure leaves a fingerprint
Slová význam: Radosť zanecháva odtlačkov prstov
As surely as mortal pain
Slová význam: Tak isto, ako smrteľné bolesti
In memories they resonate
Slová význam: V spomienkach sa rezonuje
And echo back again
Slová význam: A echo späť znova
Scars-1 (Jazvy-1) Texty Scars-1 (Jazvy-1) Texty-2