A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Saving Grace-15 (Spasitel-15) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: Point of Grace Gift Tin (Bod milosti darčeky a cínu)

She had her father's blue eyes
Slová význam: Mala modré oči jej otca
He left home before she arrived
Slová význam: Odišiel domov, ako prišla
Mama named her Grace
Slová význam: Mama s názvom jej milosti
Just getting by on her own
Slová význam: Len dostať do sama
When Grace was 15 she ran from home
Slová význam: Keď milosť bola 15 vybehla z domu
One December day
Slová význam: Decembra jeden deň
Grace is lost and alone in a world as cold as stone
Slová význam: Milosť je stratil a sám vo svete studený ako kameň
God is counting on us to reach her with His love
Slová význam: Boh sa spoliehajú na nás osloviť ju s jeho láskou

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
It's all about saving grace
Slová význam: Je to všetko o svetlou
All about living love
Slová význam: Všetko o životnú lásku
Being Jesus to those He came to save
Slová význam: Že Ježiš tým prišiel zachrániť
Sharing life and giving our own away
Slová význam: Zdieľanie života a rozdávanie našich vlastných
It's all about serving God
Slová význam: Je to všetko o službe Bohu
It's all about saving grace
Slová význam: Je to všetko o svetlou

She never darkened the door of any church
Slová význam: Ona nikdy zatemnenej dvere žiadnej cirkvi
She would say, "What forâ?¦no one there would care for me"
Slová význam: Hovorievala, "čo fórach? ¦no tam nikto, kto by starostlivosť o mňa"
We have to go where she lives
Slová význam: Máme ísť, kde žije
Simply show her who Jesus is
Slová význam: Jednoducho ukázať jej, kto je Ježiš
Watch Him set her free
Slová význam: Sledujte ho oslobodí ju
For grace flows down from above and
Slová význam: Pre prúdy milosti zhora a
Faith requires a selfless love
Slová význam: Viera vyžaduje nezištnej lásky
For a world that's dying to see the
Slová význam: Pre svet, ktorý zomiera vidieť
Hope in you and me
Slová význam: Dúfam, že vo vás a mňa

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

There are countless millions just like Grace
Slová význam: Existujú nespočetné milióny rovnako ako milosť
Who need a merciful embrace
Slová význam: Ktorí potrebujú milosrdný objatí
They won't believe our God is real
Slová význam: Nebudete veriť, náš Boh je skutočný
Until they feel His touch
Slová význam: Kým sa cítiť jeho dotyk

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
Saving Grace-15 (Spasitel-15) Texty Saving Grace-15 (Spasitel-15) Texty-2 Saving Grace-15 (Spasitel-15) Texty-3 Saving Grace-15 (Spasitel-15) Texty-4

Ďalšie albumy od Bod Grace