A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Saving All My Love for You (Ukladanie všetky moje lásky k tebe) Texty

Umelci: Roger Williams-1 (Roger Williams-1)

Albumu: His Greatest Performances (Jeho najväčší výkony)

A few stolen moments is all that we share
Slová význam: Ukradnuté chvíľu je všetko, čo máme
You've got your family and they need you there
Slová význam: Máš svoju rodinu a potrebujú si tam
Though I've tried to resist being last on your list
Slová význam: Keď som sa snažil brániť, je na zozname
But no other man's gonna do
Slová význam: Ale žiadny iný muž bude robiť
So I'm saving all my love for you
Slová význam: Tak som ukladanie všetky moje lásky k tebe

It's not very easy living all alone
Slová význam: Nie je to veľmi jednoduchý život sám
My friends try and tell me find a man of my own
Slová význam: Mojich priateľov skúsiť a povedz mi, nájsť človeka z mojej vlastnej
But each time I try I just break down and cry
Slová význam: Ale zakaždým, keď som skúsiť som rozobrať a plakať
'Cause I'd rather be home feeling blue
Slová význam: Pretože radšej by domáci pocitu modrej
So I'm saving all my love for you
Slová význam: Tak som ukladanie všetky moje lásky k tebe

You used to tell me we'd run away together
Slová význam: Sa používa na povedz mi, že by sme utiecť spolu
Love gives you the right to be free
Slová význam: Láska vám dáva právo byť slobodný
You said be patient just wait a little longer
Slová význam: Říkal ste, že sa pacient len počkať trochu dlhšie
But that's just an old fantasy
Slová význam: Ale to je len starý fantasy

I've got to get ready just a few minutes more
Slová význam: Som sa dostal, pripravte sa, že len pár minút viac
Gonna get that old feeling when you walk through that door
Slová význam: dostaneme ten starý pocit, keď idete cez tie dvere
'Cause tonight is the night for feeling alright
Slová význam: Pretože dnes večer je noc pre pocit v poriadku
We'll be making love the whole night through
Slová význam: Budeme robiť milovať celú noc cez
So I'm saving all my love for you
Slová význam: Tak som ukladanie všetky moje lásky k tebe
Yes I'm saving all my love
Slová význam: Áno som ukladanie všetky moje lásky
Yes I'm saving all my love for you
Slová význam: Áno som ukladanie všetky moje lásky k tebe

No other woman is gonna love you more
Slová význam: Žiadna iná žena sa chystá milovať viac
'Cause tonight is the night that I'm feeling alright
Slová význam: Pretože dnes večer je noc, že sa cítim v poriadku
We'll be making love the whole night through
Slová význam: Budeme robiť milovať celú noc cez
So I'm saving all my love
Slová význam: Tak som ukladanie všetky moje lásky
Yeah I'm saving all my lovin'
Slová význam: Áno som ukladanie, všetky moje Lovin "
Yes I'm saving all my love for you
Slová význam: Áno som ukladanie všetky moje lásky k tebe
For you
Slová význam: pre teba
Saving All My Love for You (Ukladanie všetky moje lásky k tebe) Texty