A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Santa Lucia, for voice & orchestra (Santa Lucia, pre hlas & orchester) Texty

Umelci: Russell Watson (Russell Watson)

Albumu: Recovery-2 (Obnova-2)

Sul mare luccica l'astro d'argento.
Slová význam: Sul mare luccica l'astro d'argento.
Placida e l'onda, prospero il vento.
Slová význam: Placida e l'onda, prospero il vento.
Venite all'agile barchetta mia!
Slová význam: Venite all'agile barchetta mia!
Santa Lucia! Santa Lucia!
Slová význam: Santa Lucia! Santa Lucia!

O dolce Napoli, o suol beato,
Slová význam: O dolce Napoli, o suol beato,
ove sorridere volle il creato!
Slová význam: ove sorridere volle il CrEaT!
Venite all'agile barchetta mia!
Slová význam: Venite all'agile barchetta mia!

English translation:
Slová význam: Anglický preklad:
The silver star shines on the sea,
Slová význam: Strieborná hviezda svieti pri mori
the waves are gentle, the wind is favourable.
Slová význam: vlny sú jemné, vietor je výhodné.
Come to my swift little boat!
Slová význam: Prišiel môj swift malý čln!
Santa Lucia! Santa Lucia!
Slová význam: Santa Lucia! Santa Lucia!

O dear Naples, o blessed land,
Slová význam: O Vážení Neapola, o požehnaní pozemku,
where creation was pleased to smile!
Slová význam: Ak vytváranie potešilo, že úsmev!
Come to my swift little boat!
Slová význam: Prišiel môj swift malý čln!
Santa Lucia! Santa Lucia!
Slová význam: Santa Lucia! Santa Lucia!
Santa Lucia, for voice & orchestra (Santa Lucia, pre hlas & orchester) Texty