A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

San Antonio Rose-9 (San Antonio Rose-9) Texty

Umelci: Roy Rogers-1 (Roy Rogers-1)

Albumu: Roy Rogers & Dale Evans-2 (Roy Rogers & Dale Evans-2)

Deep within my heart lies a melody
Slová význam: Hlboko v mojom srdci leží melódie
A song of old San Antone
Slová význam: Pieseň old San Anton
Where in dreams I live with a memory
Slová význam: Kde vo sne som žiť s pamäťou
Beneath the stars all alone
Slová význam: Pod hviezdami sám
It was there I found beside the Alamo
Slová význam: Bolo tam, našiel som vedľa Alamo
Enchantment strange as the blue up above
Slová význam: Podivné, ako modré hore vyššie okúzlenie
A moonlit pass that only she would know
Slová význam: Mesačné priechod, že iba ona vie
Still hears my broken song of love
Slová význam: Stále počuje moje zlomené pieseň lásky
Moon in all your splendor know only my heart
Slová význam: Mesiac v celej svoje kráse vedieť iba moje srdce
Call back my rose, rose of San Antone
Slová význam: Zavolať späť moje ruže, ruže San Anton
Lips so sweet and tender like petals falling apart
Slová význam: Pery tak sladký a nežný, ako okvetné lístky rozpadá
Speak once again of my love, my own.
Slová význam: Hovoriť opäť moja láska, môj vlastný.
Broken song, empty words I know
Slová význam: Zlomené song, prázdne slová viem
Still live in my heart all alone
Slová význam: Stále žije v mojom srdci sám
For that moonlit pass by the Alamo
Slová význam: Pre tento mesačné okolo Alamo
And Rose, my Rose of San Antone
Slová význam: A Rose, moje ruže San Anton
Deep within my heart lies a melody,
Slová význam: Hlboko v mojom srdci leží melódie,
A song of old San Antone
Slová význam: Pieseň old San Anton
Where in dreams I live with a memory
Slová význam: Kde vo sne som žiť s pamäťou
Beneath the stars all alone
Slová význam: Pod hviezdami sám
It was there I found beside the Alamo
Slová význam: Bolo tam, našiel som vedľa Alamo
Enchantment strange as the blue up above
Slová význam: Podivné, ako modré hore vyššie okúzlenie
A moonlit pass that only she would know
Slová význam: Mesačné priechod, že iba ona vie
Still hears my broken song of love
Slová význam: Stále počuje moje zlomené pieseň lásky
Moon in all your splendor know only my heart
Slová význam: Mesiac v celej svoje kráse vedieť iba moje srdce
Call back my rose, rose of San Antone
Slová význam: Zavolať späť moje ruže, ruže San Anton
Lips so sweet and tender like petals falling apart
Slová význam: Pery tak sladký a nežný, ako okvetné lístky rozpadá
Speak once again of my love, my own.
Slová význam: Hovoriť opäť moja láska, môj vlastný.
Broken song, empty words I know
Slová význam: Zlomené song, prázdne slová viem
Still live in my heart all alone
Slová význam: Stále žije v mojom srdci sám
For that moonlit pass by the Alamo
Slová význam: Pre tento mesačné okolo Alamo
And Rose, my Rose of San Antone
Slová význam: A Rose, moje ruže San Anton
San Antonio Rose-9 (San Antonio Rose-9) Texty San Antonio Rose-9 (San Antonio Rose-9) Texty-2