A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refuge of Love (Útočisko lásky) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: Point of Grace-2 (Bod Grace-2)

Words & music by john mandeville
Slová význam: Slová & Hudba John mandeville

Lord, I need for you to know
Slová význam: Pane, já potrebovať aby ste vedeli
It's only your love, I would die for
Slová význam: Je to iba vaša láska, by som zomrieť na
So please say you'll never go
Slová význam: Takže prosím, povedať, budete nikdy ísť
When you say that you'll stay
Slová význam: Keď hovoríš, že zostanete
Words fall short of sentiment
Slová význam: Slová nestačia cit
As tears fall from my eyes
Slová význam: Ako tears pádu z mojich očí
Cause hearts fail on all sides
Slová význam: Príčinou srdce zlyhať na všetkých stranách
While mine's safe inside
Slová význam: Zatiaľ čo môj je v bezpečí vo vnútri

(chorus)
Slová význam: (zbor)
Your refuge of love
Slová význam: Svoje útočisko lásky
Oh, you're my refuge of love
Slová význam: Aha, ty si moje útočisko lásky
For so long, I never thought I'd find you
Slová význam: Tak dlho, nikdy som myslel by som si nájsť
Oh, you're my refuge of love
Slová význam: Aha, ty si moje útočisko lásky
Love's never been so right
Slová význam: Láska sa nikdy to pravé
Love's never been so right
Slová význam: Láska sa nikdy to pravé
'cause I finally found a haven for my heart
Slová význam: pretože som konečne našiel útočisko pre moje srdce
In your refuge of love
Slová význam: Vo svoje útočisko lásky

Guess I believed you'd come and go
Slová význam: Hádajte, som veril, že by prišiel a ísť
Like every other love in my life
Slová význam: Ako každé iné lásku v mojom živote
And, oh, I tried you so
Slová význam: A Jo, som sa snažil si tak
Yet faithfully, your patience won my willingness
Slová význam: Napriek tomu, verne, trpezlivosť vyhral svoju vôľu
And slowly it became clear to me
Slová význam: A pomaly sa stal mi jasné
That you gave you life
Slová význam: Že ste si dal život
So I could spend mine in...
Slová význam: Tak som mohol stráviť môj v...

(repeat chorus) 3x
Slová význam: (opakovať refrén) 3 x

Refuge of Love (Útočisko lásky) Texty

Ďalšie albumy od Bod Grace