A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No More Pain-2 (Žiadne ďalšie bolesti-2) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: 24 [2003]-2 (24 [2003] -2)

She sits by the window with wandering eyes
Slová význam: Ona sedí pri okne s putovanie očami
She has a song in her heart
Slová význam: Ona má pieseň v srdci
And a golden disguise
Slová význam: A zlatý prestrojení
Her body is torn because age doesn't heal
Slová význam: Jej telo je roztrhané, pretože vekom sa nehojí
She's not letting on
Slová význam: Ona je nenechať sa
About the pain that she feels
Slová význam: O bolesť, ktorá sa cíti
But she knows in her soul
Slová význam: Ale ona vie, v jej duši
That it won't be too long
Slová význam: Že to nebude trvať príliš dlho
'Til Jesus comes back
Slová význam: 'Til, že Ježiš sa vráti
To carry her home...
Slová význam: Vykonávať ju domov...

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]
Where there will be no more pain
Slová význam: V prípade, že tam bude viac bolesti
No more sorrow
Slová význam: Nič viac smútku
No more waiting
Slová význam: Už žiadne čakanie
For illusive tomorrows
Slová význam: Pre iluzivní zajtrajšky
There will be no more pain
Slová význam: Tam bude viac bolesti
No more dying
Slová význam: Žiadne ďalšie umieranie
No more striving or strain
Slová význam: Nie viac snaží alebo kmeňa
No more pain
Slová význam: Viac bolesti

My mind's eye remembers the trouble I've seen
Slová význam: Mojej mysli oko spomína na problémy, ktoré som videl
All I have been through,
Slová význam: Všetko som prešiel,
And how I long to be free
Slová význam: A ako som dlho bez
But I learn by her patience that I need her resolve
Slová význam: Ale od jej trpezlivosti dozviem, že som ju potrebujú vyriešiť
To wait for the opening of eternity's halls
Slová význam: Čakať na otvorenie večnosti v halách
And I know that in time we will stand side by side
Slová význam: A viem, že v čase budeme stáť bok po boku
When Jesus comes back receiving his bride
Slová význam: Keď sa vráti Ježiš prijíma jeho nevesta

[Chorus 3X]
Slová význam: [Zbor 3 X]

No more pain
Slová význam: Viac bolesti
No More Pain-2 (Žiadne ďalšie bolesti-2) Texty

Ďalšie albumy od Bod Grace