A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

No More Angels (Žiadne ďalšie anjeli) Texty

Umelci: Soilwork (Soilwork)

Albumu: Natural Born Chaos (Prírodné narodený Chaos)

Bring punishment to get hold of me
Slová význam: Aby trest zohnať ma
So cold like a glance from my eyes
Slová význam: Tak studená ako pohľad z mojich očí
Accept the way it's meant to be
Slová význam: Akceptovať spôsob, ako má byť
A mental sacrifice
Slová význam: Duševné obeť

Go down hear the sound of a gentle man
Slová význam: Ísť dole počuť zvuk jemný človek
Leading you straight to the void
Slová význam: Vedie vás rovno za neplatné
Where the neon bastards they make
Slová význam: Kde neon bastardi robia
Dropouts out of leftover toys
Slová význam: Výpadky z prebytočné hračky

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

No more angels, no more painful lies
Slová význam: Žiadne ďalšie anjelov, viac bolestivé spočíva
No more strangers, nore more waste of time
Slová význam: Žiadne ďalšie cudzincovi noriem strácať viac času

So here I am going straight to the plan
Slová význam: Tak tu idem rovno do plánu
Never knowing that I'm damned
Slová význam: Nikdy vedel, že ja som sa propadnu
Walking the thread that's so precious to me
Slová význam: Chôdza vlákno, ktoré je tak vzácny pre mňa
A secret part of my history
Slová význam: Tajná časť mojej histórie

My time- to short as nothing beckons to me
Slová význam: Môj čas-krátke ako nič vábi ma
My time- goddamn what is it I try to be
Slová význam: Môj čas-goddamn, čo je to snažím byť
Fill the hole a thousand feet below
Slová význam: Vyplniť dieru tisíc metrov nižšie
Become the master of a freak show
Slová význam: Staňte sa pánom freak show

So!! Cold!!
Slová význam: Tak! Studená!
Right! Now! [Repeat]
Slová význam: Právo! Teraz! [Opakovať]

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

No more angels, no more painful lies
Slová význam: Žiadne ďalšie anjelov, viac bolestivé spočíva
No more strangers, nore more waste of time
Slová význam: Žiadne ďalšie cudzincovi noriem strácať viac času

Bring punishment to get hold of me
Slová význam: Aby trest zohnať ma
So cold like a glance from my eyes
Slová význam: Tak studená ako pohľad z mojich očí
Accept the way it's meant to be
Slová význam: Akceptovať spôsob, ako má byť
A mental sacrifice
Slová význam: Duševné obeť

Go down- the keeper of your thoughts may be
Slová význam: Ísť dole-držiteľ svoje myšlienky môžu byť
Go down- a sacred child who just can't see
Slová význam: Ísť dole - sväté dieťa, ktorí jednoducho nemôžu vidieť
Counting the days. so amazed
Slová význam: Počítanie dní. tak ohromení
Of this sweet and miserable effort
Slová význam: Sladké a úbohé snahy

So!! Cold!!
Slová význam: Tak! Studená!
Right! Now! [Repeat]
Slová význam: Právo! Teraz! [Opakovať]

[1st Lead Frenning]
Slová význam: [1. Olovo Frenning]
[2nd Lead IA]
Slová význam: [2. Olovo IA]

So!! Cold!!
Slová význam: Tak! Studená!
Right! Now! [Repeat]
Slová význam: Právo! Teraz! [Opakovať]

[Chorus]
Slová význam: [Zbor]

No more angels, no more painful lies
Slová význam: Žiadne ďalšie anjelov, viac bolestivé spočíva
No more strangers, nore more waste of time
Slová význam: Žiadne ďalšie cudzincovi noriem strácať viac času
No More Angels (Žiadne ďalšie anjeli) Texty No More Angels (Žiadne ďalšie anjeli) Texty-2