A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

My Heart's Treasure-2 (Moje srdce je poklad-2) Texty

Umelci: Nat King Cole (NAT King Cole)

Albumu: To Whom It May Concern [Bonus Tracks]-2 (Komu to môže týkať [bonusové skladby] -2)

My heart's treasure darling is you
Slová význam: Miláčik poklad môjho srdca je
Please believe me darling it's true
Slová význam: Prosím, verte mi, miláčik, to je pravda
You're so precious my heart wants to hide
Slová význam: Ty si tak drahé, moje srdce sa chce schovať
My good fortune deep down inside
Slová význam: Moje šťastie hlboko vnútri

My heart's treasure I'll never share
Slová význam: Poklad môjho srdca, som nikdy zdieľať
Earthly riches cannot compare
Slová význam: Nemôžete porovnávať pozemské bohatstvo
My heart's treasure will always be
Slová význam: Bude vždy poklad môjho srdca
The love that you gave to me
Slová význam: Lásku, ktorú mi dal

My heart's treasure will always be
Slová význam: Bude vždy poklad môjho srdca
The love that you gave to me
Slová význam: Lásku, ktorú mi dal
My Heart's Treasure-2 (Moje srdce je poklad-2) Texty

Ďalšie albumy od NAT King Cole